Svar till: E4 Förbifartstockholm

#2539

armering-3

Bilagor: