Samråd har inletts för CCS-anläggning på Gotland

Heidelberg Materials planerar för en fullskalig anläggning utan klimatavtryck 2030 vid cementfabriken i Slite. Samråd har inletts och prövning ska göras i mark- och miljödomstolen. – Utan Slitefabriken utsätter sig Sverige för stora risker, säger Meit Fohlin (S) regionstyrelsens ordförande på Gotland.

Läs mer
Elever i England och Wales måste undervisas i baracker under hösten. Den preventiva åtgärden vidtas på grund av bristande underhåll av byggmaterialet RAAC. – Deras betong är porös och lätt. Standardbetongen som vi använder i Sverige är tät och mer solid, säger Katarina Malaga, avdelningschef vid det statliga forskningsinstitutet RISE.
Läs mer
Tre av fem våningsplan förstördes helt vid en brand i ett modulhus av trä i Malmö. Lyckligtvis kom ingen person till skada. – Om huset varit byggt i betong hade branden troligen inte spridit sig i samma omfattning i konstruktionen och mellan brandcellerna, säger Helena Klasson, brand- och riskingenjör vid Länsförsäkringar Norrbotten.
Läs mer

Forum Betongs nyhetsbrev

Prenumerera på Forum Betongs nyhetsbrev och få de senaste nyhetsreportagen om betongbranschen direkt i din inbox.


Sanningar om betong #5

”Idag finns det teknik, metoder och flera möjliga åtgärder för att nå upp till en halvering av betongens klimatpåverkan i produktionsskedet.”
Läs mer här