Schwenks ambition – klimatneutral fabrik 2030

Inom ramen för projekt Catch 4 Climate (C4C) bygger Schwenk en demoanläggning vid fabriken i Mergelstetten, Tyskland. Anläggningen ska både kunna fånga in koldioxid för lagring men även för användning direkt vid produktion av syntetiskt bränsle. Så kallad Oxyfuelförbränning.

Läs mer

Petra Jenning, arkitekt och utvecklingschef på Fojab, har länge följt utvecklingen inom 3D-printing av betong. Hon ser flera möjligheter att använda tekniken för att utveckla byggandet, framför allt när det gäller funktionsintegrering i betongelement.
Läs mer
Strax före årsskiftet ansökte Heidelberg Materials om ett 30-årigt miljötillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Parallellt pågår arbete med en tillståndsansökan för koldioxidinfångning (CCS), utbyggd kraftförsörjning och förberedande investeringar.
Läs mer
Ökad användning av tillsatsmedel och återvunnen ballast i betongproduktionen är en utmaning för betongindustrin. Mapeis CUBE-system ökar betongstabiliteten, öppethållandetiden och hållfastheten samtidigt som klimatpåverkan minskar.
Läs mer

Forumet

Anslut dig till en gemenskap av passionerade byggare!
Logga in på vårt Forum, en exklusiv mötesplats för dig i byggbranschen.

Till forumet


Sanningar om betong #6

”Betong har precis som träd förmågan att suga upp koldioxid från omgivningen, det sker naturligt och spontant under hela livscykeln.”
Läs mer betongfakta här