Svar till: E4 Förbifartstockholm

#2545

Armering bottenplatta

Armering

Bilagor: