#2678

En 65 meter bred formvagn från doka uppdelade i 6 delar Akalla 2019 monterat av @Mårten Hjalmarsson med Personal i en tunnel på 130 meter .

Trag-i-akalla

Bilagor: