Svar till: E4 Förbifartstockholm

#2681

Avsättningsmagasin i Akalla på drygt 100 meter som tar hand om vägvatten .

Bilagor: