Svar till: Förbifarten från söder

#3413

Ser dyrt ut varför kastar vi skattebetalares pengar på korkade lösningar