Svar till: Förbifarten från söder

#3415

Ser dyrt ut varför kastar vi skattebetalares pengar på korkade lösningar

Förstår inte frågan ?