Svar till: Schwenks ambition – klimatneutral fabrik 2030

#4297

Har ni fler artiklar/analyser kring hur förändringen med de kostnadsfria utsläppscertifikaten påverkar cement- och betongbranschen, samt hur branschen förbereder sig?