En betongvägg med grönskande växter och Forum Betongs logotyp synlig i centrum.

Betongfakta

#1

Dela

Naturligt material

Betong tillverkas av berg, grus, cement och vatten. Huvudråvaran i cement är kalksten. Betong tillverkas med andra ord av ämnen som finns i naturen. Återvunna restprodukter från industriella processer, till exempel slagg och flygaska, kan också ingå. Betong innehåller inte utfasningsämnen eller andra ämnen klassade som farliga för hälsa eller miljö. Det pågår också en gradvis utfasning av naturgruset i svensk betongtillverkning. Redan idag använder många tillverkare enbart krossad ballast i betongtillverkningen.

Kan du din betong?

Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Men det finns många myter om materialet.

Av den anledningen har vi samlat 13 sanningar om betong. Dela faktan till alla som du tycker behöver veta mer.