Inom ramen för projekt Catch 4 Climate (C4C) bygger Schwenk en demoanläggning vid fabriken i Mergelstetten, Tyskland. Anläggningen ska både kunna fånga in koldioxid för lagring men även för användning direkt vid produktion av syntetiskt bränsle. Så kallad Oxyfuelförbränning.
Läs mer
Petra Jenning, arkitekt och utvecklingschef på Fojab, har länge följt utvecklingen inom 3D-printing av betong. Hon ser flera möjligheter att använda tekniken för att utveckla byggandet, framför allt när det gäller funktionsintegrering i betongelement.
Läs mer
Strax före årsskiftet ansökte Heidelberg Materials om ett 30-årigt miljötillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Parallellt pågår arbete med en tillståndsansökan för koldioxidinfångning (CCS), utbyggd kraftförsörjning och förberedande investeringar.
Läs mer
Ökad användning av tillsatsmedel och återvunnen ballast i betongproduktionen är en utmaning för betongindustrin. Mapeis CUBE-system ökar betongstabiliteten, öppethållandetiden och hållfastheten samtidigt som klimatpåverkan minskar.
Läs mer
Precast Contiga har tillsammans med finska träjätten Metsä Wood utvecklat en ”hybridvägg” med Biobetong och laminerad träfaner. Vi försöker ta tillvara båda materialens respektive styrkor, säger Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.
Läs mer

Forum Betongs nyhetsbrev

Prenumerera på Forum Betongs nyhetsbrev och få de senaste nyhetsreportagen om betongbranschen direkt i din inbox.