Fredrik Player vinner ofta komplexa betongjobb där höga krav ställs på design och styrka. Till exempel specialgjutningar med unika gradänger och trappor i olika färger och miljöer. – Det finns inte två uppdrag som liknar varandra och det är den tjusande utmaningen med jobbet. En gång entreprenör, alltid entreprenör, säger Fredrik Player.
Läs mer
Hållbara bostäder är viktigt för kunderna. – Vi har erfarenhet av att använda klimatförbättrad betong och det har fungerat bra, både för ekonomi och produktion. Att ställa krav på de stora utsläppsposterna är ett steg i att halvera klimatavtrycket från vår nyproduktion till 2030. Privatpersoner som köper en bostadsrätt förväntar sig att nya bostäder byggs och förvaltas hållbart, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.
Läs mer
LKAB Berg & Betong, helägt dotterbolag till gruvbolaget LKAB, är ett vinstdrivande konkurrensutsatt bolag där miljöarbetet är en drivmotor. – Vår vision är att få noll procent i koldioxidavtryck, säger Benjamin Krutrök, sektionschef för LKAB Berg & Betong.
Läs mer
Återvunnen ballast kan ge resurseffektiv beständig betong och minska klimatutsläppet. Det framgår av en rapport som nyligen presenterats av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Upp till 30 procent av ballasten kan ersättas med återvunnet material. – Inom hela byggbranschen ökar behovet av cirkularitet för att minska behoven av naturresurser. Det svenska målet är att 70 procent av allt rivningsavfall ska kunna återvinnas, säger Peter Martinsson, Swerock.
Läs mer
De senaste åren har diskussionen tilltagit rejält om byggbranschens klimatavtryck. Klimatprestanda är ordet på allas läppar. CarlGustav Solutions är företaget som tar fram och jämför olika producenters klimatprestanda. – Vi har lagt upp en databas som visar leverantörernas olika klimatprestanda och det skiljer ganska mycket mellan dem. Ett bra beslutsunderlag är viktigt för kunderna oavsett vilket material det gäller säger företagets vd Carl-Johan Sahlström.
Läs mer

Forum Betongs nyhetsbrev

Prenumerera på Forum Betongs nyhetsbrev och få de senaste nyhetsreportagen om betongbranschen direkt i din inbox.