En person bygger en betongvägg för hand, illustrerar sidan 'Om Forum Betong'. Forum Betong, en del av branschorganisationen Svensk Betong, är en central källa till information och kunskap om betongbranschen.

Om Forum Betong

Forum Betong är en del av branschorganisationen Svensk Betong. Forum Betong fungerar som en källa till information och kunskap om den svenska betongbranschen. Materialet som publiceras på sajten inspirerar till samtal kring betongens utmaningar, möjligheter och betydelse för samhällsutvecklingen via fakta.

Svensk Betong arbetar för en positiv syn på betong och betongbyggande och tillvaratar medlemmarnas intressen i bransch- och näringspolitiska frågor. Branschorganisationen stärker medlemsföretagens konkurrenskraft och marknadsförutsättningar, bland annat genom utbildning och genom att stödja forskning och utveckling på betongområdet.

På uppdrag av medlemmarna bedrivs verksamheten genom Svensk Betong Service AB.