Klimatförbättrad betong gör ett allt tydligare avtryck inom betongbranschen. Industrin strävar efter att sänka sin koldioxidförbrukning. Klimatsmarta lösningar präglar mycket av det moderna innovationsarbetet.

Branschen har själva också börjat efterfråga ett tydligare förändringstryck från beställarsidan. Om fler offentliga aktörer som regioner, kommuner och myndigheter efterfrågar mer klimatförbättrad betong kan betongindustrin öka sin produktion av materialet på bekostnad av konventionell betong, är resonemanget.

Men hur ser då offentliga aktörer på sin roll i omställningen?

Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket, ser hur offentliga beställare kan göra skillnad och pekar på de klimatkrav Trafikverket ställt sedan 2016. 

– Det är viktigt hur vi agerar, men det är samtidigt svårt. 

Sven Hunhammar beskriver hur man som beställare kan ställa krav i första ledet men inte har kontroll över hur det ser ut i hela leverantörskedjan. Han säger att det är vanligt med flera steg i leverantörskedjan och materialleverantörer där Trafikverket bara har kontrakt med en entreprenör.

Det är också skillnad mellan större och mindre projekt säger Sven Hunhammar. – I de stora projekten ställer vi mer övergripande och funktionella krav medan i de mindre blir det enklare att följa upp när vi ställer materialkrav. 

Det är en balansgång, menar han, hur hårda krav man kan eller bör ställa: 

– Om vi ställer för tuffa krav då hittar vi inga entreprenörer alls men å andra sidan om vi är för mesiga så driver vi heller inte på marknaden. 

Hunhammar menar att det handlar om att få till ett innovationsklimat från både branschen och beställarnas sida för att driva utvecklingen framåt.

Det finns också en risk med att bara fokusera på själva betongen. – Om vi ställer lite mer övergripande krav på funktionen kanske det går att lösa den med mindre mängd betong eller en smartare konstruktion också.

I rollen som beställare har man dock möjlighet att påverka också genom hur väl kraven efterlevs, då man kan belöna – och straffa – dem som gör mer respektive mindre än de uppställda kraven, förklarar Sven Hunhammar. 

– Vi är beredda att betala bonus om man når längre än kraven kräver liksom man kan tvingas betala vite om man inte når upp till kraven. 

Vi är beredda att betala bonus om man når längre än kraven kräver

– Om vi ställer för tuffa krav då hittar vi inga entreprenörer alls men å andra sidan om vi är för mesiga så driver vi heller inte på marknaden, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.