Nyheter

De sätter standarden för framtidens betong

Den reviderade utgåvan av betongstandarden SS 137003 har blivit ett lyft för branschens klimatarbete, bland annat genom att öppna upp för en större andel alternativa bindemedel. Men standardisering är ett ständigt pågående arbete. Forum Betong har pratat med Markus Peterson, standardiseringsexpert på branschorganisationen Svensk Betong om aktuella nyheter och utvecklingen framåt.
Leo Holmgren-Recht

Långa tillståndsprocesser: ”hämmande för samhället”  

Under de senaste årtiondena har tillståndsprocesser tagit allt mer tid och kraft för många företagare. - Det har varit en skenande utveckling på omfattningen på tillståndsprövningen, säger Jonas Johansson som driver företaget Nybrogrus.
Anna Rennéus Guthrie

Betongtillverkare anpassar sig till ökade klimatkrav

Klimatomställningen i det svenska samhället och i övriga delar av världen driver på en ökad efterfrågan och utveckling av klimatförbättrad betong. Forum Betong har pratat med två betongtillverkare som märkt av och anpassat sina verksamheter till förändringen.
Leo Holmgren-Recht

Nybyggnation kan ge fler skyddsrum

Omvärldsläget gör att behovet av skyddsrum kan öka framöver. Mindre skyddsrum i bostäder kommer troligen vara vanligare än tidigare storskaliga skyddsanläggningar.
Anna Rennéus Guthrie

Miljöstrateg: ”I vissa projekt har byggen i trä blivit dyrare”

Skellefteå kommun ska revidera sin träbyggnadsstrategi från 2014 och det uppdaterade förslaget Program hållbart byggande i trä skickades ut på remiss 2021. - I vissa projekt har byggen i trä blivit dyrare, det är ingenting att sticka under stol med, säger kommunens miljöstrateg.
Agne Hörnestig

Anonym källa: ”På kommunhuset finns en lobbyverksamhet för träprogrammet”

Skellefteå kommuns gemensamma bostads- och industrihusbolag var enda remissinstans som var kritisk till förslaget Program för hållbart byggande i trä. - Jag upplever inte att det finns någon politiker som vågar träda fram och med kompetens ifrågasätta tågordningen som gäller, säger en anonym källa med god insyn i kommunens verksamhet. På bilden Sara kulturhus i Skellefteå som invigdes 2021.
Agne Hörnestig

Samverkan viktig för att nå klimatneutral byggbransch

Betongindustrin är mitt uppe i en omställningsprocess där många aktörer tar snabba kliv framåt och bland annat är med och utvecklar nya varianter av klimatförbättrad betong. Jonas Axeling, marknadschef på Heidelberg Materials Betong Sverige, tror att tävlingslust kan sporra klimatfokuset framåt: - Tillsammans kan vi höja ribban.
Anna Rennéus Guthrie

Ballastförsörjning hotad i sydvästra Skåne

NCC har fått avslag på sin ansökan om förlängd och utökad bergtäkt i Södra Sandby. Beslutet riskerar att drabba ballastförsörjningen till betongtillverkning samt bygg- och infrastrukturprojekt i sydvästra Skåne genom ökade kostnader och högre klimatpåverkan.
Leo Holmgren-Recht

Betong avgörande när nya skyddsrum måste byggas

2002 byggdes det sista statligt finansierade skyddsrummet i Sverige. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har intresset för att bygga skyddsrum ökat. - Alla funderar kring var man ska ta vägen om det blir krig här, säger Jacob Holm, vd på Skyddsrumsspecialisten.
Anna Rennéus Guthrie

Trafikverket: ”Vi är beredda att betala bonus”

Klimatförbättrad betong gör ett allt tydligare avtryck inom betongbranschen. Om fler offentliga aktörer efterfrågar mer klimatförbättrad betong kan betongindustrin öka sin produktion av materialet. Men hur ser Trafikverket på sin roll i omställningen? – Om vi ställer för tuffa krav då hittar vi inga entreprenörer alls men å andra sidan om vi är för mesiga så driver vi heller inte på marknaden, säger Sven Hunhammar, måldirektör på Trafikverket.
Anna Rennéus Guthrie

Konkurrensverket: ”Klokt lyssna på marknaden”

"Vi kan starta upp en förstudie om det finns tydliga indikationer på snedvriden konkurrens som en effekt av kommunalt taget beslut," säger Martin Bäckström på Konkurrensverket. Läs del 2 av granskningen Politiker ska inte styra val av byggmaterial.
Agne Hörnestig

Trä inte längre enda material i ett växande Skellefteå

2020 anmälde entreprenören Byggbetong John Dahlgren AB Skellefteå kommun till Konkurrensverket för deras bestämda inställning att trä var det allenast rådande byggmaterialet. - Denna inriktning ökar riskerna för snedvriden materialkonkurrens säger Håkan Dahlgren, vd för bolaget. Men en ljusning kan vara på väg. På bilden Sara Kulturhus som invigdes i Skellefteå 2021, för övrigt en av världens största träbyggnader.
Agne Hörnestig