Jonas Axeling är marknadschef på Heidelberg Materials Betong Sverige, ett företag som producerar och levererar färdigblandad fabrikstillverkad betong till industrin och privatpersoner. Han ser positivt på framtiden där industrin är mitt uppe i en omställningsprocess där många aktörer tar snabba kliv framåt och bland annat är med och utvecklar nya varianter av klimatförbättrad betong.

Samtidigt menar Jonas Axeling att det är lätt att hamna i ett läge där man slår sig till ro och fokuserar allt för ensidigt på vissa standardlösningar. 

Byggbranschen, som rör sig mot att bli klimatneutral, behöver göra ännu mer, resonerar han och pekar på att inte bara titta på klimatförbättrad betong utan byggprocessen i stort. 

– Det är jättebra att vi som materialleverantör har haft fokus på att lansera klimatförbättrad betong. I vårt bolag var ifjol uppemot 40 procent av levererad betongvolym klimatförbättrad vilket naturligtvis ger stor effekt. Men nu behöver vi höja blicken ytterligare och titta på nästa skifte i form av ett klimatförbättrat betongbyggande vilket involverar optimering av hela byggprocessen.

 För att lyckas är samverkan mellan byggprojektets alla aktörer otroligt viktigt, menar Jonas Axeling. 

– En stark drivkraft i utvecklingen är att det finns proaktiva beställare som värderar klimatnyttan högt. Gärna genom så kallad innovationsupphandling, som tillåter och främjar nya systemlösningar. Då får man projekt som verkligen anammar möjligheterna och ”tar chansen”.  

Jonas Axeling pekar på två uppmärksammade projekt i Helsingborg där den kommunala beställaren redan i anbudsskedet tydligt viktat klimataspekten. Där angavs att man skulle beakta priset till 80 procent och klimatnyttan till 20 procent. 

Resultatet blev en byggnation med nytänkande systemlösningar med en halverad klimatbelastning för stommen.

– Tillsammans med entreprenören utvecklade vi gångbara lösningar och tilläts bygga kunskap och erfarenhet kring kritiska moment som exempelvis uttorkning och tidig formrivning. Viktiga erfarenheter vi nu bygger vidare på i uppföljningsprojektet, Pålsjöäng, Helsingborg. 

Det behövs tydliga mål för att fler ska anstränga sig tror han. Jonas Axeling ser framför sig hur mer av tävlingslust kan sporra klimatfokuset framåt.  

Han vill se mer av mottot ”tävla, tänka, sänka” som Betongindustri nu lite lättsamt pratar om för att få fler samarbetspartner att ta det extra steget. 

– Tillsammans kan vi höja ribban i små avgörande steg lite likt stavhopparen Armand Duplantis.

Och det går att komma riktigt långt om man bara ger sig den på det, säger Jonas Axeling och berättar att man i ett projekt Pålsjöäng levererat en betong med mindre än 100 kg C02 per kubikmeter till en bjälklagsgjutning.

Han fortsätter: 

– Under en period har utvecklingen varit kopplad till att börja använda klimatförbättrad betong vilket vart huvudspåret i klimatfokuset, ofta med samma byggprocess och systemlösningar. Nu märker vi en tydlig efterfrågan kring rådgivning av att hitta optimerade lösningar som spänner över större delar av processen, från projektering fram till uppförandeskedet där fokus ligger på resurseffektivitet. Med andra ord hur vi i kombination med klimatförbättrad betong också kan möjliggöra användandet av lägre hållfasthetsklasser.  

Mycket är outforskat kring byggprocessen med alla dess möjligheter, till exempel nyttjandet av tekniska hjälpmedel för att hitta en optimal användning av betongen. Klart är dock att potentialen är stor, med dagens befintliga material och teknik är en halvering av klimatbelastningen från husproduktion möjlig.

 – Det är egentligen inte så viktigt exakt vilka metoder som tar oss till målet, det viktigaste är att fler arbetar mer kunskapsintensivt och att vi når samma mål, sammanfattar Jonas Axeling.

En stark drivkraft i utvecklingen är att det finns proaktiva beställare som värderar klimatnyttan högt

– En stark drivkraft i utvecklingen är att det finns proaktiva beställare som värderar klimatnyttan högt. Gärna genom så kallad innovationsupphandling, som tillåter och främjar nya systemlösningar. Då får man projekt som verkligen anammar möjligheterna och ”tar chansen”, säger Jonas Axeling, marknadschef Heidelberg Materials Betong Sverige.