I slutet av november 2022 presenterade regeringens utredare Britt Bohlin utredningen ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap”. Bakgrunden till utredningen är en allt oroligare omvärld. Utredningen som nu är på remiss hos ett större antal remissinstanser tog sikte på konkreta åtgärder där utbyggnad av skyddsrum i Sverige är ett av förslagen. 

För många företag har upprustning inte stått i fokus på länge. Försvarssektorn har inte heller varit en beställare i närtid. Men det kan komma att ändras givet de förslag som nu ligger på bordet. 

Stockholmsbaserade Lujabetong AB är ett av företagen som vill vara med och bidra till upprustningen när det blir aktuellt. 

– Vi är gärna med och rustar upp, säger vd Sebastian Törner vars företag har tre betongtillverkande fabriker i Stockholmsområdet. 

Vid en tidigare upprustningsfas under 50-talet, byggdes flertalet stora skyddsanläggningar för allmänheten i Stockholm däribland Katarinagaraget, Skravelberget, Johannes och Klara skyddsrum. Framåt är det dock inte säkert att det är de stora skyddsanläggningarna som kommer stå i fokus för upprustningen. 

Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och sekreterare i skönhetsrådet i Stockholms stad har skrivit en bok om Stockholms skyddsrum, ”Parkera i fred – Stockholm parkering 40 år – biltempel och beredskapsanläggningar” (2019). Han menar att när totalförsvaret åter skalas upp är det inte främst de stora skyddsrummen som kommer vara i centrum. 

– Skyddsrum kommer fortsatt spela en viktig roll. Att höja skyddsrumskapaciteten med mindre skyddsrum i nybyggda fastigheter kommer vara en viktig fråga tror jag, sade Henrik Nerlund i en intervju med Krisinformation.se i slutet av förra året. 

Att bygga nya skyddsrum i samband med nybyggnation är en av de åtgärder som den liggande utredningen pekar på som nödvändigt. Utredningen pekar på att det utöver upprustning av befintliga skyddsrum finns behov av att ”återuppta en viss kontinuerlig nybyggnation av skyddsrum.”   

I Kiruna har man delvis redan påbörjat detta arbete. I och med att stora delar av staden flyttats och nya byggnader tillkommit så har man passat på att ersätta skyddsrummen som rivits. 2025 kommer Kiruna därför även kunna toppa listan av orter i Sverige med flest skyddsrumsplatser.  

19 maj väntas remissinstanserna ha sagt sitt om hur de ser på föreslagna satsningar på beredskap och skyddsrum.

Vi är gärna med och rustar upp

SebastianTörner, vd Lujabetong AB, vill se en upprustning av skyddsrum i Sverige.