Sydsten tillverkar fabriksblandad betong och bergprodukter i Skåne, Blekinge och Halland. Företaget har en lång tradition av utveckling och testning av nya betongrecept.

– Klimatförbättrad betong är egentligen inget nytt fenomen. Tekniken har funnits länge men det är först på senare tid som efterfrågan har börjat röra på sig. Bakgrunden är en ökad medvetenhet kopplad till klimatomställningen där länder, städer och företag har satt upp konkreta mål för att minska sina klimatutsläpp, säger Per Smidfelt, vd Sydsten.

Ökade volymer

År 2021 stod klimatförbättrad betong för 4 procent av Sydstens produktionsvolym. Året därpå ökade andelen till 9 procent och prognosen för 2023 ligger runt 20–25 procent. Dessa siffror är exklusive anläggningscement FA, vilket används för att reducera betongens klimatavtryck i infrastrukturprojekt.

– Vi har ökat våra inköp av- och lagringskapacitet för alternativa bindemedel för att möta efterfrågan på klimatförbättrad betong. Vi har också informerat våra kunder om vilka möjligheter som finns och vad man ska tänka på. För många fastighetsägare och fastighetsutvecklare är klimatet en prioriterad fråga. Vi upplever att intresset är allra störst i storstäder och högprofilerade byggprojekt, säger Per Smidfelt.

År 2021 stod klimatförbättrad betong för 4 procent av Sydstens produktionsvolym. Året därpå ökade andelen till 9 procent och prognosen för 2023 ligger runt 20–25 procent.

Behov av nya bindemedel

I takt med att efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar kan det bli en utmaning att säkerställa tillgången på alternativa bindemedel. Idag används huvudsakligen granulerad masugnsslagg från ståltillverkning och flygaska från kolkraftverk. Båda dessa verksamheter genererar stora koldioxidutsläpp och är därför ingen långsiktig lösning.

– Stålindustrin håller på att ställa om sin produktion och kolförbränning ska fasas ut. Därför kommer det att behövas nya bindemedel som uppfyller standard och är tillräckligt skalbara, kombinerat med koldioxidinfångning vid cementtillverkning, säger Per Smidfelt.

Prefabricerade lösningar

Det ökade intresset för klimatförbättrad betong märks även på prefabsidan. Nybro Cementgjuteri tillverkar olika typer av prefabricerade betongelement till industrilokaler, skolor, parkeringshus och bostäder. De inledde prover med klimatförbättrad betong under hösten 2022 och kunde leverera pelare och väggar till sitt första projekt i början av 2023.

Det ökade intresset för klimatförbättrad betong märks inte minst på prefabsidan. Nybro Cementgjuteri tillverkar olika typer av prefabricerade betongelement till industrilokaler, skolor, parkeringshus och bostäder.

– Vi använder granulerad masugnsslagg vilket minskar klimatpåverkan med cirka 15 procent. Vi märker att allt fler kunder efterfrågar klimatförbättrad betong i sina förfrågningsunderlag. Det gäller inte minst stora byggbolag och offentliga beställare, berättar Leonard Svensson, produktionschef på Nybro Cementgjuteri.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Exponeringsklassen avgör

Företaget har ökat resurserna till sin utvecklings- och provverksamhet för att löpande kunna testa klimatförbättrad betong utifrån kraven i olika exponeringsklasser. De laborerar även med olika ballastfraktioner för att få en smidig och lättarbetad betong, samt acceleratorer för att snabba på hållfasthetstillväxten.

– Klimatförbättrad betong passar bäst i byggnadsdelar med lägre exponeringsklass eftersom då är det enklare att reducera cementhalten. Vår främsta utmaning är att uppnå rätt hållfasthet i förspända konstruktioner i tidigt skede eftersom vi behöver släppa spänningen efter 16–18 timmar. En annan utmaning är frostresistent betong där provprocessen tar mycket längre tid när man använder alternativa bindemedel, säger Leonard Svensson.

Vi märker att allt fler efterfrågar klimatförbättrad betong

– Klimatförbättrad betong passar bäst i byggnadsdelar med lägre exponeringsklass eftersom då är det enklare att reducera cementhalten, säger Leonard Svensson, produktionschef Nybro Cementgjuteri.