Betongindustrin genomgår en större omställning och det på kort tid. Skarpa klimatkrav och arbetet med att utveckla material som är mer vänliga för miljön gör att det som utgör standard i industrin utmanas och ersätts i en allt snabbare takt. 

I arbetet med att ta fram ny klimatförbättrad betong är provtagningsprocesser centrala. I Sverige finns två stora ackrediterade statligt drivna provningslabb där tillverkarnas betong testas. Ett i Vattenfalls regi i Älvkarleby och ett som forskningsinstitutet RISE driver i Borås. 

– Den kapacitet vi hade internt sedan tidigare tillsammans med den externa kapaciteten har ändå inte varit tillräcklig, säger Staffan Carlström.

Swerock, som är en del av Peabkoncernen, är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen.

Väntetider påverkar leveranser av ECO-betong

Staffan Carlström beskriver att väntetiden för att kunna starta viss provning har tidigare varit upp till nio månader, något som leder till att hela arbetsprocesser förskjuts fram i tiden på ett sätt som inte är effektivt. 

– Det begränsar våra möjligheter att leverera ECO-Betong, konstaterar han. 

De nya betongmaterialen tar i sig längre tid att utvärdera då vissa prover tar uppemot dubbelt så lång tid att analysera då justeringar i standarder föreskriver detta. De statliga provtagningslaboratorierna har inte heller tilldelats mer resurser som motsvararar de ökade behoven av provning, vilket lett till ökade väntetider. 

– Det finns ju en begränsning också rent fysiskt för hur mycket de befintliga labben kan öka sin kapacitet, säger Staffan Carlström.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Eget labb öppnar upp fler möjligheter 

För att komma runt den här flaskhalssituationen så har Swerock därför nu valt att satsa på en egen verksamhet med fokus på provtagning. 

– Arbetsprocesserna blir mer effektiva när vi slipper köa till externa labb, säger Staffan Carlström. 

Det nya labbet kommer initialt omfatta omkring tre tjänster. Det blir ett komplement till de befintliga laboratorierna som Swerock har idag som i huvudsak sysslar med produktionskontroll, det vill säga en regelbunden provtagning och tillsyn av befintligt material. 

– Det blir delvis en ny nisch som vi tar oss in på och som en naturlig del i vår omställning av produkter och produktionsmetoder så passar ett provnings- och utvecklingslabb väl in. Vi kommer kunna erbjuda våra kunder provning direkt hos oss. 

Även om arbetet med att färdigställa laboratoriet är i full gång och rekryteringarna är klara så kommer arbetet smyga i gång under våren och först framåt halvårsskiftet räknar man med att vara igång fullt ut.

Det blir delvis en ny nisch som vi tar oss in på och som en naturlig del i vår omställning av produkter

Eget labb öppnar upp fler möjligheter. – Arbetsprocesserna blir mer effektiva när vi slipper köa till externa labb, säger Staffan Carlström, produktchef på Swerock.