För drygt ett år sedan publicerades en reviderad utgåva av den svenska tillämpningsstandarden för betong, SS 137003.

– Den reviderade standarden har flera öppningar i beständighetsreglerna. Exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar och mängden alternativa bindemedel utökats i de olika exponeringsklasserna, vilket möjliggör lägre klimatpåverkan. Förändringen var efterlängtad av branschen och de flesta betongtillverkare har certifierat sin produktion mot den nya standarden, säger Markus Peterson, standardiseringsexpert på Svensk Betong.

Fortlöpande utvecklingsarbete

Standardiseringsarbetet för betong sker inom SIS tekniska kommitté SIS/TK 190 Betong. Kommittén arbetar fortlöpande för att påverka europeiska betongstandarder, samt anpassa dessa till svenska förhållanden. 37 företag och organisationer deltar där Markus Peterson är ordförande.

Kommittén har påbörjat ett antal arbeten i kölvattnet av den nya tillämpningsstandarden. Till exempel föreslås att SS 137003 ska kompletteras med referenser till en ny cementstandard (EN 197-5) som möjliggör en ytterligare ökning av alternativa bindemedel.

Förslaget skickas ut på remiss nu i sommar. Ett annat initiativ handlar om att tillåta användning av nya produkter och material via European Technical Assessment (ETA), som ett komplement när möjligheten till CE-märkning mot en harmoniserad standard saknas.

– Samtidigt har EU-kommissionen presenterat ett remissförslag till en ny byggproduktförordning (CPR). Fortsatt revidering och förhandling mellan medlemsländerna pågår. En omarbetad förordning är välbehövlig med tanke på dagens juridiska svårigheter att uppdatera harmoniserade produktstandarder. Prefabricerade betongelement med sina 24 harmoniserade produktstandarder och ytterligare standarder har pekats ut som det mest prioriterade området av kommissionen, säger Markus Peterson.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Leror och vulkanisk aska

Kommittén utreder också möjligheterna att tillåta naturliga puzzolaner (till exempel vulkaniska askor) och naturliga kalcinerade puzzolaner (leror) som bindemedel i betong. Det förstnämnda användes redan av romarna och flera av dessa byggnadsverk kan fortfarande beskådas idag, 2000 år senare.

– Vi har även en arbetsgrupp som utvärderar ett stort europeiskt förslag om nya beständighetsklasser, Exposure Resistance Classes (ERC). Förutom att underlätta introduktion av nya material, ska det nya systemet även minska onödiga säkerhetsmarginaler vid användning av beprövade material genom ett ökat fokus på funktionsprovning av betongens beständighetsegenskaper, säger Markus Peterson.

En omarbetad förordning är välbehövlig med tanke på dagens juridiska svårigheter att uppdatera harmoniserade produktstandarder

Den reviderade utgåvan av betongstandarden SS 137003 har blivit ett lyft för branschens klimatarbete. – Exempelvis har antalet accepterade bindemedelssammansättningar och mängden alternativa bindemedel utökats i de olika exponeringsklasserna, vilket möjliggör lägre klimatpåverkan,säger Markus Peterson, standardiseringsexpert på Svensk Betong.