Just klimatsmarthet är något som efterfrågas inom flera sektorer. Definitionen varierar dock beroende på kontext. Inom sjukvården kan det handla om minskad materialanvändning men också om energiaspekten och sjukhusens konstruktioner.

– Ett modernt sjukhus är en högteknologisk byggnad som måste kunna anpassas till fortsatt teknisk utveckling inom det medicinska området, förändrade vårdbehov och arbetssätt, säger Tomas Holmgren, divisionschef Buildings på konsultföretaget Sweco.

Globalt sett är sjukvårdssektorn den femte största utsläppskällan av koldioxid. I Sverige är också klimatavtrycket per patient högre än det globala snittet. Detta slår Socialstyrelsens lägesrapport 2023 fast.

Det finns ett otal exempel på hur olika klimatsmarta lösningar i vården gör skillnad. Inte sällan handlar det om att redan i början av något nytt ta hänsyn till just klimatfaktorer.

Sjukhusbygge med höga krav

Ett nyligt exempel på ett klimatsmart projekt är byggandet av ett nytt akutsjukhus i Växjö. Där är företagen Sweco och Skanska Teknik nu mitt i uppstarten av sjukhusprojektet där klimataspekten får ett stort fokus. Uppdraget som kommer från Region Kronoberg är värt omkring 100 miljoner kronor och omfattar 135 000 kvadratmeter nybyggnation.

Genom att ta hänsyn till en rad faktorer som energieffektivitet, materialens klimatpåverkan, byggnadens utformning och struktur kommer det nya sjukhuset bli mer klimatvänligt.

– Vi kliver in i det här projektet med all vår erfarenhet av komplexa sjukhusprojekt med höga hållbarhetskrav, säger Tomas Holmgren, i en kommentar i samband med att det i höstas stod klart att företaget valts ut som konsultpartner i projektet.

Sweco är även engagerade i andra liknande projekt, som energieffektiviseringen av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Flertalet andra byggnader är miljonprogramshus där det varit möjligt att göra stora besparingar av energi.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Fördel för grön betong

När Regionstyrelsens arbetsutskott i april tog ett så kallat inriktningsbeslut att det nya sjukhuset i Växjö ska planeras med byggnadsstomme i betong var det efter en utvärdering av olika material.

– Vi har gjort en utvärdering där vi jämfört alternativen trä- eller betongstomme utifrån standard, tid, flexibilitet, robusthet, miljö och kostnader. Viktningen visar på fördel för betong gällande de flesta kriterierna, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

”Byggnation i trä är dyrare och dessutom mer osäkert med tanke på brandskyddet. Koldioxidundersökningar visar att det är mindre klimatbelastande att bygga i trä, men det finns potential att minska klimatpåverkan genom att använda så kallad grön betong”, gick det att läsa i regionens egen dokumentation från mötet.

Akutsjukhuset planeras vara klart 2029.

Viktningen visar på fördel för betong gällande de flesta kriterier

– Vi har gjort en utvärdering där vi jämfört alternativen trä- eller betongstomme utifrån standard, tid, flexibilitet, robusthet, miljö och kostnader. Viktningen visar på fördel för betong gällande de flesta kriterierna, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.