ReCreate är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med återbruk av prefabricerad betong i fokus. Erik Stenberg, lektor i arkitektur på Arkitekturskolan vid KTH, leder den svenska delen av det EU-finansierade forskningsprogrammet som sträcker sig mellan 2021–2025. 

Projektet har visat att det kan finnas mycket mer än man tidigare trott som skulle kunna gå att återanvända.

– Det är en viktig bekräftelse på att återbruk är värt att satsa mer på, säger Erik Stenberg. 

Erik Stenberg pekar på att när hus byggdes på 60- och 70-talet och framåt byggdes de inte med avsikt för att i senare skede demonteras. Men trots det så finns det potential i hus också från den tiden.

– Det verkar vara fullt möjligt att plocka isär hus som egentligen inte varit ämnade för nedmontering. 

30 procent av bostadsbehovet kan täckas

Det finns även ett relativt färskt examensarbete som granskat rivningslov i Stockholm som visar att omkring 30 procent av bostadsbehovet skulle kunna täckas genom tillvaratagandet och återbruket av stommaterial. Men utmaningen ligger, som så ofta med alternativa metoder och innovationer, att få beslutsfattare och fler aktörer medvetna om potentialen.  

Erik Stenberg menar att fler behöver få upp ögonen för vilket värde det finns i att sänka klimatavtrycket och minska byggavfallet. Något som återbruksprocesser leder till. Samtidigt behövs det även byggas upp mer kompetens hos både arkitekter och ingenjörer på området. 

För att återbruk ska hamna högre upp på agendan krävs dock även något mer yttre akut tryck, resonerar Erik Stenberg. 

– Om vi skulle få någon typ av kris, säg en cementkris då flödet av cement avstannar, eller en ny koldioxidskatt där produktionen av cementtunga produkter som betongelement inte längre blir ekonomiskt försvarbara, då skulle återbruk bli en metod att räkna med på ett helt annat sätt.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Större satsningar krävs

Erik Stenberg pekar på att återbruk tidigare kommit och gått lite i bygghistorien. På 80-talet bevisade metoden sig. Sedan skedde samma sak i olika omgångar även på 90-talet och 00-talet.  

Men det krävs idag andra typer av större satsningar, menar han, för att återbruk ska kunna etablera sig bredare. 

– Om jag ska vara krass så behöver vi inte fler pilotprojekt eller demonstrationsprojekt. Vi behöver få en uppskalning och gå från exempel till produktion, sammanfattar Erik Stenberg.

Det verkar vara fullt möjligt att plocka isär hus som egentligen inte varit ämnade för nedmontering

Erik Stenberg
Ett EU-finansierat forskningsprojekt om återbruk visar tecken på att det finns mer av byggnader som kan återanvändas än man tidigare trott. – Det är en viktig bekräftelse på att återbruk är värt att satsa mer på, säger Erik Stenberg, lektor i arkitektur på Arkitekturskolan vid KTH.