Hanna Josefsson jobbar som projektledare på Strängbetong som har 900 anställda i Sverige. Att det blev just byggbranschen som blev hennes yrkesval var något av en självklarhet.  

– Redan som barn tyckte jag att det var väldigt spännande med byggvärlden. Jag har hängt med både pappa och farfar som arbetat i branschen, säger hon och fortsätter:

– Så det är ett intresse som väcktes tidigt för mig och jag tycker att det är givande att få möjlighet att skapa mervärde för andra genom de projekt som vi bygger.

– Sedan finns det något väldigt tillfredställande med att man också kan se slutresultatet av det egna arbetet. Att bygga hus är väldigt konkret. 

Omställningen – en ren överlevnadsfråga

Hanna Josefssons dedikation för byggindustrin lyser igenom i samtalet. Hon pekar på de stora möjligheterna att ständigt utvecklas och lära nytt. 

Hanna Josefsson gick direkt från utbildning till byggnadsingenjör till Strängbetong och har under årens lopp hunnit prova på en rad olika roller.  

– Förmånen att få växa in i Strängbetong och testa olika arbetsuppgifter och roller innebär mycket för den egna utvecklingen. 

Efter sommaren är det dags för nästa steg i företaget. Då tar Hanna Josefsson över som  Affärschef i Mellansverige.

Vi har bara en planet och det är den vi alla måste ta vårt ansvar för

Klivet från projektledare är naturligt då hon tidigare haft ledarrollen i flera av bolagets större projekt, däribland: Bostadsprojekten Kv Hestur i Kista, Proteinet i Hagastaden, P-huset Sadelplatsen, Hotel Nationalarena 3, forskningslaboratorium i Solna samt universitetssjukhusen i Örebro och Linköping.  

Lagergård av prefabricerade element i Örebro

I fokus för hela Strängbetongs arbete finns sedan länge säkerhet, kund och lönsamhet. Eller som hon själv beskriver det: ”Vi hjälper våra kunder att bygga smartare och bättre”.

Ovanpå det har under senare år hållbarhetsdimensionen tillkommit.  

Hanna Josefsson konstaterar att den gröna omställningen är en ren och skär överlevnadsfråga.  

– Vi har bara en planet och det är den vi alla måste ta vårt ansvar för och nu gå från ord till handling.

Strängbetong vill tillsammans med våra kunder leda utvecklingen mot ett klimatneutralt byggande. – Det bostadsprojekt som vi nu bygger i Kista i Stockholm är ett bra exempel på att ett gott samarbete leder till förändring. Vi har en väldigt bra dialog med vår kund och vi har tillsammans lyckats sänka våra koldioxidutsläpp och driva utvecklingen framåt.

Produktion av väggar i Örebro.

Tätare samarbete ger lägre klimatavtryck

Den största förändringen som skett under Hanna Josefssons tid i företaget är just hållbarhetsfokuset. Liksom det ökade samarbetet med andra aktörer. Framöver spår hon att mer samarbete kommer vara ledordet.  – Desto tidigare vi kommer in i ett projekt och hittar bra och fungerade samarbeten tillsammans med vår kund desto mer kan vi vara med och påverka och tillsammans hitta de bästa och smartaste lösningarna för projektet, vilket är väsentligt för klimatavtrycket, förklarar hon.

I stället för att använda nytt så återbrukar vi delar av våra produkter

När hon blickar framåt ser hon hur alltmer fokus också kommer att handla om återbruk. 

På Strängbetong har man idag redan börjat krossa ned spill i produktion och återbruka i nya produkter. 

– Det är en jättespännande utveckling. I stället för att använda nytt så återbrukar vi delar av våra egna produkter.  

Men bara för att målet är tydligt betyder det inte att det är en enkel resa. 

Kompetensfrågan viktig för branschen

– Vi behöver alla tillsammans i branschen hjälpas åt och driva utvecklingen framåt för att minska vår klimatpåverkan och vara klimatneutrala 2045. En utmaning som vi på Strängbetong tar oss an med full kraft och vi fortsätter driva den hållbara omvandlingen av vår industri.

En annan framtidsfråga för branschen i stort handlar om kompetens. 

Allt fler kvinnor tar ledande positioner i alla led. På Strängbetong är idag hälften av funktionscheferna i regionledningen Mellan och Syd kvinnor.

– Det är ingen nackdel att vara kvinna i byggbranschen idag, utan tvärtom, jag ser det som en fördel.

Mer om Hanna Josefsson:

strangbetong.se

Anna Rennéus Guthrie

Skrivet av Anna Rennéus Guthrie

Anna Renneus Guthrie är journalist och skribent baserad i Stockholm och skriver om innovation, hållbarhet och beredskapsfrågor.