I april 2022 lanserade Consolis produktlinjen Green Spine Line® med certifierade prefabelement såsom pelare, balkar, håldäck och väggar. För att en produkt ska kunna bli certifierad krävs åtminstone 15 procent lägre koldioxidutsläpp än lokal industristandard för prefabbetong. Vidare ska det finnas en tydlig plan för att fortsätta minska utsläppen över tid. Produkten måste också ha en betydande inverkan på kundernas resa mot koldioxidneutralitet.

Certifieringen utfärdas av koncernens hållbarhetskommitté och ska verifieras av tredje part, den omprövas varje år. Under första året levererade Consolis cirka 400 000 ton certifierade produkter, vilket motsvarar nästan 10 procent av deras totala produktion.

Minskad klimatpåverkan är en nyckelfråga för våra kunder och deras beställare.

Mikael Stöhr, vd consolis

– Vi har fått väldigt positiv respons. Minskad klimatpåverkan är en nyckelfråga för våra kunder och deras beställare. I Sverige diskuterar vi nu långsiktiga samarbeten med ett antal stora kunder som vill vara med på resan mot klimatneutral betong, säger Mikael Stöhr, vd Consolis.

Helhetsperspektiv för minskat koldioxidavtryck

För att sänka produkternas koldioxidavtryck utgår Consolis från ett helhetsperspektiv som omfattar ökad användning av lokala råvaror, receptoptimering, smart design, industriell tillverkning, återanvändning av prefabelement, återvinning av material samt strategiska samarbeten. En viktig del är att sänka cementhalten genom att använda en större andel alternativa bindemedel.

– Exempelvis gör vi försök med kalcinerad lera i Holland, askor från förbränning av havreskal i Sverige samt flygaska med hög andel biobaserade material i Danmark. Eftersom våra prefabelement tillverkas i en kontrollerad fabriksmiljö kan vi göra noggranna och tillförlitliga tester. I Finland har vi gjutit håldäck helt utan cement och efter sex månader ser resultatet fantastiskt ut. I Spanien testar vi en teknologi som suger koldioxid från luften och pumpar in den i den blöta betongen, vilket gör att vi kan minska andelen cement, säger Mikael Stöhr.

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox. Visst vill du diskutera ämnet med andra i branschen? Logga in på Forumet. Se knappen i menyraden högst upp på sidan.


Klimatneutral betong är målet

Idag erbjuds Green Spine Line-sortimentet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Spanien och Norge. För att kunna lansera det i fler länder arbetar Consolis med att övervinna lokala hinder såsom bristande tillgång på alternativa bindemedel, begränsningar i standard/byggregler samt låg klimatmedvetenhet. Företaget håller också på att ta fram en färdplan för klimatneutral betong som bland annat ska fastställa vilka teknologier man ska satsa på. Målet är att kunna erbjuda klimatneutral betong inom 5–7 år.

För att sänka produkternas koldioxidavtryck utgår Consolis från ett helhetsperspektiv. – Eftersom våra prefabelement tillverkas i en kontrollerad fabriksmiljö kan vi göra noggranna och tillförlitliga tester, säger Mikael Stöhr, vd Consolis.