– Det finns jättebehov av att rusta och bygga ut vårt järnvägsnät, säger Rikard Bolmsvik, divisionschef Anläggning vid Heidelberg Materials Precast Abetong.

Tidigare politiska intentioner med höghastighetsbanor har ersatts av nya stambanor som får högre kapacitet. Bolmsvik nämner Ostlänken mellan Järna – Linköping, Göteborg – Borås, Lund – Hässleholm.

I Norrbotten har Heidelberg Materials vunnit en upphandling värd drygt 150 miljoner kronor för leverans av nya betongsliprar till Malmbanan. Det är en av världens äldsta malmjärnvägar som går mellan Luleå och Narvik.

Det finns jättebehov av att rusta och bygga ut vårt järnvägsnät

rikard bolmsvik, divisionschef Anläggning vid heidelberg materials precast abetong

– På detta sätt säkerställs transport av dagens produktion i malmfälten. Med det vill jag säga att spårutbyggnad behövs på sina ställen för att säkerställa leveranserna i framtiden med produktion av grönt fossilfritt stål vid både H2Green Steel* och Hybrit** i Norrbotten.

Vid sidan av detta kontrakt har Heidelberg Materials även säkrat ett tilläggsavtal för tillverkning och lagerhållning av 14 000 löpmeter växelsliprar, en affär värd cirka 10 miljoner kronor.

En millimeters marginal

I slutet av 1950-talet utvecklades metoden ”Abetong long line method” i samarbete med dåvarande SJ. Grovt förenklat handlar det om en 100 meter lång gjutbädd, ”limpa” med formar som ger 176 sliprar totalt. När gjutningen är klar kapas ”limpan” först i fyra x fyra delar och i den andra omgången sker styckvis kapning. På fabriken i Vislanda finns sju stycken långa bäddar. Sammanlagt har närmare 12 miljoner sliprar tillverkats där. Gjutning sker även av växelsliprar.

Toleransnivån är plus minus 1 millimeter mellan befästningarna på slipern. Varje sliper väger ungefär 300 kilo och de läggs med ungefär 600 millimeters mellanrum på ballasten. På en kilometer järnväg behövs 1666 sliprar.

Quemajl Shatri vid utlastning av huvudspårsliprar.

I våras togs dessutom beslut att investera i stora förbättringar med nya bäddar, ny kap och två nya robotar. Satsningarna uppgår till cirka 30 miljoner och verkställs under 2024. Allt för att säkra en bra produkt, bli ännu mer konkurrenskraftig och attraktivare på arbetsmarknaden.

– Inte minst möta upp inför Trafikverkets framtida kravställningar, fortsätter Rikard Bolmsvik.

Trafikverket bröt ny mark

Kund i samtliga fall är Trafikverket, som är en väldigt stor beställare inom bygg och anläggning.

Dagens sliprar har betydligt lägre klimatavtryck än förr i tiden. För flera år sedan ville regeringen få fram konkreta exempel på framåtskridande miljöarbete. Ett område gällde koldioxidutsläpp vid produktion av sliprar. Trafikverket tog fram produkterna sliprar och räls som ”testprodukter”.

Det var första steget för att skapa miljödeklarationer och skallkrav i kommande upphandlingar. De två leverantörer av sliprar som finns i Sverige fick helt enkelt börja deklarera vilken klimatpåverkan deras produktion hade. Men det fanns också med en ekonomisk ”morot” i sammanhanget för att främja utvecklingen.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


­­­­­­– Lägre klimatpåverkan ger mer miljöbonus från beställaren. Maximalt handlar det om två procent av försäljningspriset, fortsätter han.

Nu har Heidelberg Materials kontrakt med Trafikverket 4 x 5 år, med omprövning vart femte år. Skallkraven är desamma under 15 år medan bonuskraven blir allt tuffare för varje femårsperiod.

– Förutom vårt eget arbete med optimering av betongrecept och produktionsprocess, så har en av våra armeringsleverantörer kunnat påvisa lägre klimatavtryck i sin produkt vilket i sin tur påverkat oss positivt. Det är inte bara priset som är intressant för sliprarna utan även dess miljöegenskaper. Effekten av dessa åtgärdar har spritt sig som ringar över vattnet och har börjat tillämpas även inom bostadssektorn.

Viktigt med miljökrav

Rikard Bolmsvik lyfter avslutningsvis fram koncernens internationella verksamhet.

– Vårt företag var först i Sverige med produktion av betongsliprar. Tack vare licensverksamheten med produktion utomlands kan vi också ta del av den internationella kunskapsutvecklingen på området.

– Trafikverket ska ha en eloge eftersom man banade väg och började ställa miljökrav. Vi har lärt oss mycket på vägen. Det går som på räls för oss, säger han med glimten i ögat.

Fotnot:

H2 Green Steel* grundades 2020 av bland andra Vargas Holding. Ett så gott som fossilfritt stålverk ska etableras i Boden med kapacitet på 2,5 miljoner ton årligen. Start beräknas 2024.

HYBRIT** startades 2016 av SSAB, LKAB som är Europas största järnmalmsproducent och Vattenfall, ett av Europas största energibolag. Syftet är att ersätta koks som används vid järnmalmsbaserad stålframställning, med fossilfritt genererad el samt grönt väte. Målet är världens första fossilfria stål redan 2026.

– Produktionen av sliprar hos oss och våra licenstagare sedan start räcker faktiskt ett varv runt jorden, säger Rikard Bolmsvik, divisionschef för Anläggning vid Heidelberg Materials Precast Abetong.