I dag ställs höga krav på att halvera klimatpåverkan från nybyggnation. I Malmö togs 2020 kommunalt beslut om en strategi, LFM30, där målet är klimatneutralt byggande till 2030.

I Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Framtiden Byggutveckling satt ett högsta krav om 200 kg CO2e/m²*, när det gäller bruttoarean vid nybyggnation av hyreslägenheter från 2025. Det är nära en halvering av Boverkets förslag som planeras börja gälla från 1 juli 2025.

Med ganska små åtgärder i optimeringen av konstruktionen klarar vi gränsnivån med marginal.

Mats karlsson, produktchef Thomas Betong

Faktum är att Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, når dessa krav, enligt en färsk rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet, ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Betongen står sig väl

– Till skillnad från tidigare studier visar rapporten att vi med vår klimatförbättrade betong Thomagrön, tillsammans med klimatförbättrade prefabricerade betongelement, kan nå även framtida krav på nybyggnation. Med ganska små åtgärder i optimeringen av konstruktionen klarar vi gränsnivån med marginal. När vi har gjort optimeringen minskar vårt klimatavtryck ännu mer, säger Mats Karlsson, produktchef vid Thomas Betong.

– Med smart design och kloka produktval kan jag konstatera att betongen är ett hållbart material som står sig väl i framtiden, oavsett vilket annat material man jämför med. Det gäller bland annat utifrån faktorer som klimatpåverkan från material och byggprocess, energi- och ljudkrav samt skydd mot brand och fukt.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Rapporten baseras på teoretiska beräkningar i passivhuset Blå Jungfrun, Stockholm. Miljövarudeklarationer har tagits fram för de ingående betongprodukterna som bifogats livscykelanalysen. IVL har sedan sammanställt och kvalitetsgranskat  dokumentationen varefter den oberoende rapporten skrivits.

Fotnot:

*200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Facktermen är ett mått för utsläpp på växthusgaser.

– Med smart design och kloka produktval kan jag konstatera att betongen står sig väl i framtiden oavsett vilket annat material man jämför med, säger Mats Karlsson, produktchef vid Thomas Betong. Foto: Thomas Betong.