Det var 1978 som elva myndigheter, Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionens distrikt gick samman och bildade en gemensam myndighet: Arbetsmiljöverket. Sedan dess har en stor utveckling ägt rum inom regelverket såväl som på arbetsmarknaden.   

Regler på området har dock funnits sedan betydligt längre tillbaka i tiden. Redan under 1600-talet fanns skyddsbestämmelser men 1889 kom den första arbetarskyddslagstiftningen på plats i och med yrkesfarelagen.

Tidigare kunde man hitta dubbletter av samma material liksom information på olika ställen

karin wadén, svensk betong

I takt med tiden 

Syftet med den nya regelstrukturen är att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö där färre blir sjuka, skadas eller dör av jobbet. Den nya regelstrukturen ger verket bättre möjligheter att utforma regler som kan möta ett arbetsliv i förändring. 

– Översynen känns radikal utifrån regelverkets tidigare uppbyggnad, som har omarbetats från grunden. Tidigare kunde man hitta dubbletter av samma material liksom information på olika ställen, vilket också gjorde sökningen väldigt tidsödande, säger Karin Wadén, projektledare Arbetsmiljö och Digitalisering vid Svensk Betong. Hon har varit verksam i just den rollen sedan nyår men har sedan tidigare tio års erfarenhet av arbetsmiljöområdet.  

– Nu kan regelverket även användas digitalt och det har blivit tydligare vem som har ansvaret i en särskild situation.

Vad är din åsikt?

Delta i diskussionerna på vårt Forum, en exklusiv mötesplats för dig i byggbranschen.

Anslut dig till en gemenskap av passionerade byggare!

Till forumet

Flera remissrundor

Branschorganisationen Svensk Betong och dess medlemsföretag har varit med och lämnat synpunkter vid den första av de tre remissrundor som genomförts i fallet.  

Det nya regelverket ska börja gälla från och med 1 januari 2025. Svensk Betongs arbetsmiljöutskott med representanter från de största medlemsföretagen håller nu på att se över hur man på enklast möjliga sätt kan få ut information om det nya reglementet till medlemsföretagen. 

– Ta som exempel en prefabfabrik som gjuter betongelement. Oavsett om företaget är mindre eller större är riskområdena i stort sett detsamma. Det finns ingen anledning att varje företagsledning ska behöva läsa hela regelverket för att hitta vad som gäller specifikt för deras bolag. Syftet med arbetsmiljöutskottets arbete är kort sagt att reda ut var man hittar reglerna för de risker som finns inom vart och ett av våra branschområden och om något har förändrats. Sedan kan vi skicka ut det till medlemsföretagen som direkt ser vad som gäller.  

Det nya regelverket finns tillgängligt på Arbetsmiljöverkets webbsida.

– Arbetsmiljöverkets reviderade regelverk kan även användas digitalt och det har blivit tydligare vem som har ansvaret i en särskild situation, säger Karin Wadén, projektledare Arbetsmiljö och Digitalisering vid Svensk Betong.