Utvecklingen av Celitement har pågått sedan början av 2000-talet. Bindemedlet består av huvudkomponenterna kalciumoxid och kiseldioxid, samt mindre andelar aluminiumoxid, järnoxid eller alkalier. Tillverkningsprocessen är patenterad och liknar den för porbetong- eller kalksandsten. Råvarorna i Celitement utgörs av kalkhydrat från en kalkfabrik och mald kiselsand från ett grustag.

– Även om vi ännu inte har tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) tyder mycket på att Celitement har ett klart lägre klimatavtryck jämfört med rent portlandcement. Detta tack vare lägre tillverkningstemperatur, en mindre mängd kalciumoxid samt en annan malningsprocess, säger Urs Müller, teknisk chef på Schwenk Sverige.

Vi undersöker möjligheterna för en europeisk certifiering

Urs müller, teknisk chef schwenk Sverige

Flera fördelar

Celitement kan användas som bindemedel i betong, torrbruk, spackelmassa och för markstabilisering. Det har en väldigt låg värmeutveckling under härdningen, vilket minskar risken för temperatursprickor i betongen. Samtidigt har Celitement en hög motståndskraft mot sulfatangrepp, alkalikiselreaktioner (ASR) och urlakning. Det innebär att bindemedlet lämpar sig väl för betong till infrastrukturanläggningar som exempelvis broar, dammar, vindkraftsfundament och vattenreningsverk.

– Det finns även en estetisk aspekt. Celitement ger betongen en väldigt ljusgrå, nästan vit kulör, vilket passar bra för prefabelement och andra applikationer där färgen har betydelse, säger Urs Müller.

Hoppas lansera inom 2–3 år

Idag finns en pilotanläggning i Karlsruhe som kan producera ungefär fem ton Celitement i veckan. Produkten har fått en REACH-certifiering och granskas nu av DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) för ett användningstillstånd i Tyskland. Tillståndet kräver ett intensivt provningsprogram som avslutas 2024/25. Samtidigt investerar Schwenk för att skala upp pilotanläggningen till kommersiell produktion av Celitement under de kommande åren.

– Vi hoppas att ha en produkt på den tyska marknaden inom 2–3 år, men vi undersöker även möjligheterna för en europeisk certifiering. Vi har ganska många intressenter som följer projektet, både inom fabriksbetong, prefabtillverkning och putsprodukter, avslutar Urs Müller.

Celitement lämpar sig väl för betong till infrastrukturanläggningar. – Det finns även en estetisk aspekt. Bindemedlet ger betongen en väldigt ljusgrå, nästan vit kulör, vilket passar bra för prefabelement och andra applikationer där färgen har betydelse, säger Urs Müller.