CarlGustav Solutions äger inte några egna fabriker för tillverkning av stommar i olika material. I stället köper man in stommarna från olika leverantörer. De senaste ett- till två åren har diskussionen tilltagit rejält om byggbranschens klimatavtryck. Klimatprestanda är ordet på allas läppar.

– Vi har lagt upp en databas som visar leverantörernas olika klimatprestanda och det skiljer ganska mycket mellan dem. Ett bra beslutsunderlag är viktigt för kunderna oavsett vilket material det gäller. För stål- och betongleverantörerna är det viktigt att arbetet med klimatoptimering fortsätter för att säkra konkurrenskraften gentemot trä i framtiden, säger Carl-Johan Sahlström.

Sahlström respektive kollegan Gustav Berglund är grundare och de äger 50 procent vardera av CG Holding AB.

–  Vi förespråkar inte det ena eller andra materialet, viktigast för oss är rätt material på rätt plats utifrån rådande förutsättningar, understryker Carl-Johan Sahlström.

Kommuner ska vara försiktiga med att styra vilket material det ska vara

Carl-Johan Sahlström, vd carlgustav solutions

Helentreprenad av stombygge

För att öka engagemang, ansvar och intresse, har de två grundarna infört att projekt- och montageledare får köpa in sig i företaget.

CarlGustav Solutions använder sig inte av underentreprenörer för att bygga stommarna på plats. Det är den egna personalen som gör det, inte minst för att hålla ”ordning och reda” på bygget och dessutom vara uppdaterade på utbildnings- och säkerhetsfrågor.

Tillsammans med ”delägarskap” för intresserade, skapas ett långsiktigt engagemang. Personalstyrkan talar också sitt tydliga språk om företagets renommé: från två personer vid starten till dagens 194 anställda, inklusive personal vid dotterbolagen.

– Vi är en av de större aktörerna på området med stommar i både stål, betong och trä. Vår uppfattning är att vi har ett högt förtroende hos våra kunder då vi ofta är involverade i relativt stora projekt i både Sverige och Norge. Exempelvis har vi ansvarat för uppförandet av Construction City med 95 000 kvadratmeter i Norge.

Han har uppfattningen klar om svenska kommuner som infört policy med stommar i trä vid byggnationer av olika slag.

– Det bästa är att utgå från kundens önskemål vad gäller materialval. Under projekteringen tas beslut om materialval utifrån de förutsättningar som råder för aktuell plats. Jag tycker kommuner ska vara försiktiga med att i förväg styra upp vilket material det ska vara.

Vad tycker du?

Delta i diskussionerna på vårt Forum, en exklusiv mötesplats för dig i byggbranschen.

Anslut dig till en gemenskap av passionerade byggare!

Till forumet

Om du ser in i spåkulan, hur har företaget utvecklats om tio år?

Han blir tyst och funderar en kort stund.

– Vi har aldrig haft ambitionen att visa på tillväxt i siffror. För oss är det viktigast att våra anställda och kunder är nöjda.

– Det bästa är att utgå från kundens önskemål vad gäller byggnaden. Vid projekteringen tas sedan beslut om materialval utifrån de förutsättningar som råder för aktuell plats, säger Carl-Johan Sahlström, vd CarlGustav Solutions. Foto: Helena Christerdotter.