Koncernens klimatavtryck ska vara så nära noll det går att komma till 2030 och då är bedömningen att avtrycken minskar med 85 procent jämfört med i dag. Långtgående krav ställs också på materialleverantörerna.

I fjol togs beslut om att all betonggjutning i Sverige skulle vara klimatförbättrad med tio procent. Tester genomförs i några projekt med ännu högre klimatförbättrad betong i linje med branschorganisationen Svensk Betongs definition. Verksamheterna i Norge och Finland genomför testprojekt med klimatförbättrad betong 2022–2023 med mål att införa produkten även där.

– Jag kan väl inte säga att dagens kunder direkt efterfrågar klimatförbättrad betong. Men indirekt finns produkten med i sammanhanget eftersom alla våra bostäder Svanen-märks sedan 2018, en standard som uppdateras vart fjärde år.  Materialen i bostäderna ska inte innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier, det ska vara hög energieffektivitet med låg energiförbrukning med mera, säger Maria Sandell som är företagets hållbarhetschef.

– På sikt tror jag dock att klimatförbättrad betong blir ett argument i valet av bostad. Många av våra kunder tycker det är skönt med en kvalitetsmärkning av tredje part. Dessa krav sammantaget gör oss också mer intressanta för både kommuner och investerare.

Våra kunder tycker det är skönt med en kvalitetsmärkning av tredje part

Maria sandell, hållbarhetschef JM

Får dra ned

JM har 70 procent av all sin produktion i Sverige och koncernen är en av Nordens ledande bostadsutvecklare med verksamhet i både Norge och Finland. Totalt är cirka 2200 personer anställda varav cirka 800 är hantverkare. I somras fick man dock varsla personal som ledde till att personalstyrkan minskade med 200 personer. En bidragande orsak till detta är kriget i Ukraina som indirekt påverkat inflationsutvecklingen, bidragit till räntehöjningar, ökat materialkostnaderna och lett fram till en instabilitet på bostadsmarknaden som innebär svårigheter att förutse framtiden.

Den 23 oktober presenterades bolagets delårsrapport för januari-september 2023. I den framgår att antalet sålda bostäder minskat från 2197 till 1128. Antalet produktionsstarter har minskat från 2215 till 869.

– Lågkonjunkturen har tyvärr lett till att vi inte kunnat starta så många nya projekt som planerats, men vi är glada att fortsatt kunna produktionsstarta bostäder trots en tuffare marknad, förklarar Maria Sandell.

Detta till trots håller klimatarbetet högt tempo med mycket fokus på mindre koldioxidutsläpp hos JM. Ett sådant exempel är beslutet som togs under 2022 om att införa fossilfria arbetsfordon på arbetsplatserna. Förnyelsebara drivmedel och el är det som gäller. Vidare har man använt sig av världens enda eldrivna pålkran vid grundarbeten i stadsdelen Lindö Strand, Norrköping.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Pådrivande

– JM var också med och drev på Svensk Betongs uppdaterade färdplan som lanserades tidigare i år. Betongen står för en stor del av våra utsläpp i dag och med tanke på våra uppsatta klimatmål är vi beroende av att utvecklingen går i snabb takt av både nya tekniker och betongprodukter, summerar Maria Sandell.

– På sikt tror jag att klimatförbättrad betong blir ett argument i valet av bostad, bedömer Maria Sandell som är hållbarhetschef på JM.