I början av oktober höll Olof Mogren en inspirationsföreläsning om möjligheterna med AI på en betongkonferens anordnad av RISE.

– AI-baserade tekniker kan vara till stor nytta för att optimera processer och utveckla nya smarta lösningar. Eftersom cementtillverkning står för åtta procent av de globala växthusgasutsläppen skulle även små framsteg ge stora miljövinster, säger han.

AI används bland annat för att analysera egenskaperna hos ett material och ge förslag på hur tillverkning och användning kan optimeras. När det gäller betong kan det exempelvis handla om receptoptimering för minskad klimatpåverkan, effektivisering av tillverkningsprocessen, återanvändning av spillvärme eller optimering av betongkonstruktioner för att inte använda mer material än nödvändigt.

– Börja med att göra en egen analys av hur ni kan använda AI-tekniken för att effektivisera era processer. Försök att tänka visionärt och prata med dem som har kommit längre, även om det inte är inom er egen bransch, tipsar Olof Mogren.

AI kan vara till nytta för att optimera processer och utveckla nya smarta lösningar

Olof mogren, forskningsledare rise

Cirkulära värdekedjor och smart övervakning

Ett annat område där AI kan vara till nytta är som stöd för cirkulär ekonomi. Till exempel genom att hitta lösningar som främjar återbruk och nya affärsmodeller som ökar värdet på restmaterial. AI är även ett användbart verktyg inom smart övervakning och prediktivt underhåll. Genom att samla in och analysera data från olika byggnadssensorer som mäter vibrationer, fukt, energiförbrukning med mera blir det lättare att upptäcka och åtgärda underhållsbehov just in time.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Mer samarbete behövs

För att förstå och utnyttja potentialen med AI krävs ökad kommunikation mellan forskare, utvecklare och användare. RISE har som uppdrag att stötta samarbetsprojekt och utforska nya idéer. Mogren upplever att allt fler inom byggbranschen hör av sig och är nyfikna på AI:

– Många förhåller sig fortfarande lite avvaktande till AI, även om det låter spännande och intressant. Mitt tips är att börja undersöka möjligheterna och hitta samarbetspartners. Annars är risken att man halkar efter konkurrenterna. De aktörer som använder AI kommer förmodligen ha mest effektiv tillverkning och bäst uppfylla morgondagens miljökrav, avslutar Olof Mogren.

– De aktörer som använder AI kommer förmodligen ha mest effektiv tillverkning och bäst uppfylla morgondagens miljökrav säger Olof Mogren, forskningsledare inom AI på RISE.