Att byggindustrin är klimatintensiv vet vi. Siffror från Boverket visar att en femtedel av Sveriges inhemska klimatpåverkan kommer från byggsektorn. Dessutom står byggsektorn för en tredjedel av allt avfall som produceras i Sverige. Detta vill forskningsinstitutet RISE och deras partners i projektet Återhus – att bygga hus av hus ändra på. I snart fyra år har de forskat kring hur man kan återbruka betong och andra tunga, lastbärande konstruktionsdelar kommersiellt i stor skala.

– Byggindustrin har stora utmaningar vad gäller klimatpåverkan. De jobbar visserligen redan med klimatförbättrad betong där cement ersätts med andra bindemedel. Men vi måste hitta fler sätt att minska klimatavtrycket och då är återbruk ett viktigt komplement, säger Katarina Malaga, professor och forskningschef på RISE.

Högkvalitativt material

Men det har höjts en del skeptiska ögonbryn under åren när Katarina och hennes kollegor har pratat om sitt arbete med att ta fram en kommersiell lösning för att återbruka betongkonstruktioner.

– Väldigt många tänker att betong är ett slit och släng-material vilket är helt fel. Det är ett högkvalitativt material och om man behandlar det rätt och inte skadar det mekaniskt eller kemiskt kan det hålla i flera hundra år. Titta bara på Pantheon i Rom – där har du betong som stått i över 2000 år utan armering!

Nu har projektet precis fått finansiering för att gå in i en tredje fas, Återhus 3.0, och om ett par års tid kan en kommersiell återbruksmarknad för betong vara verklighet, tror Katarina Malaga. För att detta ska kunna ske krävs förstås processer och verktyg.

Inom projektet jobbar man därför hårt med att utveckla en digital marknadsplats för återbrukade betongkonstruktioner men också med att ta fram logistiklösningar, affärsmodeller, standardiserade metoder för kvalitetssäkring, design för återbruk och uppdatering av regelverk som standarder och certifiering.

– Det är många bitar som ska falla på plats för att få till en fungerande marknad för återbrukad betong, men vi har redan kommit långt och jag är säker på att vi redan när projektet är klart 2026 kommer ha tillräckligt mycket muskler för att kunna lösa alla bitar så att återbruk av betong blir en självklar och naturlig del av byggprocessen, säger Katarina Malaga.

70 procent återbrukat material

I projektet Återhus – att bygga hus av hus har RISE samarbetat med bland andra Skanska, Fabege, NCC, Zengun och Vasakronan. Tillsammans med dessa aktörer har man byggt olika pilotprojekt med återbrukad betong runtom i landet. Ett av dem ligger i den nya stadsdelen Haga Norra i Stockholm. Här har nästan 70 procent av ett helt nytt hus byggts av material från en gammal fordonsverkstad och bilhall. Till och med de gamla stombjälklagen har flyttats och återanvänts i det nya huset.

– Det handlar alltså om att återbruka materialet precis som det är. I tidigare faser av projektet har vi fokuserat på stora ytor som halldäck och golv. I 99 procent av fallen har de hållit otroligt hög kvalitet, säger Katarina Malaga.

Provelement som ingått i testning av betongelement.

Som i alla innovationsprojekt finns det förstås utmaningar. Att ta fram en metod och ett system för att försäkra sig om att materialet håller kvalitetsmässigt har varit en av dem. Det gäller ju att kunna kontrollera materialet utan att förstöra det.

– Vi vill inte såga itu eller knäcka det material som ska återbrukas, därför har vi tagit fram icke-förstörande metoder som undersöker betongdelarna med ultraljud och georadar. Det gör att vi bara behöver ta några få förstörande borrprover för att bevisa att materialet verkligen är okej, säger Katarina Malaga och tillägger att de även tittar på en lösning för att rekonditionera betong för att höja kvaliteten och kunna återbruka den trots smärre skador.

Vi måste tänka lite mer som när man bygger lego

katarina malaga, forskningschef rise

Medborgarinvolvering

En annan utmaning är logistiken och mellanlagringen som inte är helt löst ännu, men på god väg. Likaså att jobba med tillståndsprocesser och människors attityd till att ha återbrukad betong i sina bostäder.

– Många tycker att det är spännande, andra är mer skeptiska. Så det behövs mer information till allmänheten om att materialet inte är farligt. Vi kommer därför även att jobba mycket med medborgarinvolvering.

I framtiden måste byggbranschen även tänka om kring hur man bygger nytt, så att materialet går att återbruka längre fram, påpekar Katarina Malaga.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


– Återhus visar att vi måste bygga planerat i dag för att kunna återbruka material i imorgon. Betongen förlorar ju inte sina egenskaper eller sin tekniska prestanda, om man inte skadar det i sin verksamhet. Men om vi inte sätter ihop husen på rätt sätt från början finns risken att man inte kan ta ner dem och återbruka dem utan att förstöra materialet. Vi måste därför tänka lite mer som när man bygger lego.

Katarina Malaga tror däremot inte att ett utökat återbruk är ett hot för dagens betongbransch.

– På sikt kommer det nog att användas en hel del återbrukad betong i byggbranschen, men det är svårt att i dag säga exakt hur stor marknaden kommer att bli. Jag tror att betongbranschen kan vara lugna för nyproducerad betong kommer behövas även i framtiden.

Är ett utökat återbruk ett hot för dagens betongbransch? Katarina Malaga tror inte det. – På sikt kommer det nog att användas en hel del återbrukad betong i byggbranschen, men det är svårt att i dag säga exakt hur stor marknaden kommer att bli. Jag tror att betongbranschen kan vara lugna för nyproducerad betong kommer behövas även i framtiden.