Vilken standard kommer att revolutionera branschen? Hur går det med inkluderandet av nya material som vulkanaska och kalcinerade leror? Och när kommer en uppdaterad standard?

Markus Peterson, standardiseringsexpert på Svensk Betong, svarar på frågorna och mycket mer i filmen nedan.

Transkribering

Följande är en transkribering av videoklippet med Markus Peterson:

”I betongbranschen pågår ett intensivt klimatarbete och det finns flera byggprojekt där man faktiskt har lyckats nå en halvering i klimatutsläpp.

Det främsta sättet är att tillsätta alternativa bindemedel stället för cement såsom slagg eller flygaska.

För att göra detta möjligt så är det viktigt att man har ett regelverk på plats. Det är där standardiseringen kommer in som man får anse vara en väldigt viktig kugge för att kunna tillåta alternativa bindemedel.

I Sverige har vi en standardiseringskommitté inom SIS. Den heter TK 190 Betong och i den har man under de senaste åren successivt öppnat upp för mer klimatförbättrad betong genom att tillåta mer och fler alternativa bindemedel.

Standardisering viktig kugge för att tillåta alternativa bindemedel

Markus peterson, standardiseringsexpert svensk betong

Det senaste året har det pågått ytterligare arbete i den här kommittén och den standarden som är aktuell i Sverige som anger de svenska reglerna för hur mycket bindemedel och i vilka exponeringsklasser dessa får tillsättas heter 13 70 03. Den har kommit ut eller rättare sagt den kommer komma ut inom ett par månader med sitt senaste tillägg och den möjliggör ytterligare öppningar med klimatförbättrad betong genom att man refererar till en ganska ny cementstandard.

Det är egentligen inga nya material som man tillåter, men det är nya proportioner. Så det kommer att ge ytterligare möjligheter.

Sedan har vi andra områden där det pågår standardiseringsarbete och då gäller det helt nya material som ska in i standardiseringen. I alla fall på betongområdet. Det gäller naturliga puzzolaner: det är vulkanaska; det är kalcinerade leror och dessa tillåts idag som beståndsdelar i cement, men inte att man tillsätter dem direkt i betongen.

Så där har vi en ny svensk standard på gång. Den lär komma ut på remiss i början av nästa år och vi kan väl säga att vi är bland de första i Europa att få ut en sådan här standard. Det finns ingen på det gemensamma Europaområdet ännu.”

Redaktion
Text: Redaktion