Station Centralen planeras öppna 2026. Initialt blir det som en säckstation med fyra spår där tågen vänder och kör ut igen varifrån de körde in. När hela Västlänken sedan beräknas öppna 2030 släpps trafiken på för fullt i båda riktningarna från Skansen Lejonet in mot Centralstationen via Rosenlund/Haga och bort mot Korsvägen samt Annedal.

Leveranser sker från Thomas Betongs samtliga fabriker i området. Reservkapacitet finns att tillgå från Kungsbacka och Kungälv. En strategisk och preventiv åtgärd i den händelse ett fartyg skulle gå på någon bro eller att det uppstår tillbud eller olycka i någon av tunnlarna runt centrala Göteborg. För betongen måste fram.

Med granulerad masugnsslagg minskas koldioxidutsläppen med cirka 36 000 ton

Jonas Davidsson, försäljningschef väst, thomas betong

 –  Tekniska specialister vid Thomas Betong har i samråd med NCC och beställaren Trafikverket tagit fram recept för den klimatförbättrade betongen, Thomagrön, där en stor del av cementen bytts ut mot granulerad masugnsslagg. I och med att cement byts ut mot granulerad masugnsslagg minskas koldioxidutsläppen på köpet med cirka 36 000 ton. Det blir kort sagt en rejäl miljövinst, säger Jonas Davidsson, försäljningschef Väst, Thomas Betong.

Viktigt med samordning

Det är en stor arbetsorganisation, vilket ställer stora krav på regelbunden kommunikation som genomförs i tre olika forum: veckomöten mellan Thomas Betong och NCC, samverkansgruppen träffas regelbundet en gång per vecka och slutligen finns en utvecklingsgrupp som jobbar strategiskt. En frågeställning kan vara om fler betongpumpar behövs inom ett halvår. Om så bedöms vara fallet måste åtgärder vidtas för detta.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


– Bygget av Västlänken är ett unikt tillfälle för oss och NCC att vara med och bygga en del av den nya infrastrukturen i Göteborg. För oss är det framför allt en styrka att ha en betongfabrik på plats så nära bygget av den nya centralstationen, understryker Jonas Davidsson.

– Bygget av Västlänken är ett unikt tillfälle för oss och NCC att vara med och bygga en del av den nya infrastrukturen i Göteborg, säger Jonas Davidsson, försäljningschef Väst vid Thomas Betong. Foto: Thomas Betong.