Det var då som anbudet lämnades in av Swerock via Peab-koncernen till Trafikverket. Anbudet gällde ett mycket omfattande jobb av flera brobyggen för planskilda järnvägsspår vid Olskroken. Målet var höjd kapacitet och ökad framkomlighet.

Peab kom med förfrågan om man kunde minska koldioxidavtrycket med klimatförbättrad betong och Swerock antog utmaningen. Ingen hade fram till dess provat klimatförbättrad betong på ett infrastrukturprojekt av Olskrokens storlek.

Klimatförbättrad betong så dagens ljus

En vidareutveckling av traditionell betong kräver precision och kunskap. Det är definitivt ingenting man går vidare med från skrivbordet till produktion nästa dag.

Det diskuterades om restprodukterna från flygaska och slagg från stålindustrin kunde ersätta del av cementen i traditionell betong. På så vis kunde klimatavtrycket minskas radikalt. Naturgruset byttes ut liksom andra material, ny förundersökning initierades och sedan skulle proverna få godkänt av ett ackrediterat laboratorium innan produktionen kunde starta upp. Swerock och dotterbolaget Swecem skräddarsydde en lösning med Merit som ersättningsmedel för cement, utvunnet ur granulerad masugnsslagg. Det resulterade i ECO-Betong.

I september 2019 inleddes produktion av endast klimatförbättrad betong vid Swerocks två fabriker i Göteborgsområdet.

– Den största utmaningen under byggtiden var logistiken, säger Andreas Arwidsson arbetschef för Swerocks två betongfabriker i Göteborgsområdet.

ECO-Betong ger ökad hållbarhet och fungerar bättre än konventionell betong

Andreas arwidsson, arbetschef swerock

– Västlänken för med sig mycket andra om- och tillbyggnationer. Gator som betongbilarna kunde köra på ena dagen stängdes påföljande dag. Det blev ett riktigt logistikpussel att lägga dag för dag. Ibland hade vi också upp till fem betongpumpar i gång på samma ställe och det maskineriet får inte stanna på grund av att betongbilarna måste köra en omväg.

– Ja, vi fick ladda med riktigt mycket is i magen!

Hjärntrusten, förlåt betongtrusten, utgjordes av tiotalet personer vid de två fabrikerna med Arwidsson i spetsen. Till det kom sedan chaufförer och pumpmaskinister.

– Nej, jag har aldrig blivit less på grund av utmaningarna. Snarare peppad över det engagemang som hela vårt gäng visade prov på.

Han upplever att hela branschen gör mycket för att minska betongens klimatavtryck och att företagen tar sitt ansvar. Det har också blivit en markant ökning av förfrågningar på ECO-betong från kunderna. Arwidsson berättar att det till och med finns småhusföretag som kräver att det nya huset ska stå på en platta av klimatförbättrad betong.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Mer hållbar

– Med bygget av Olskroken har vi bevisat att ECO-Betong faktiskt ger ökad hållbarhet och fungerar bättre än konventionell betong.

Projekt Olskroken avslutades med den sista gjutningen 7 februari efter att ungefär 7000 betongbilar lämnat sin last där under årens lopp. Formellt överlämnas projektet i maj till Trafikverket. Nu går Arwidsson vidare i andra projekt som ett nytt stationshus i Göteborg och i Trollhättan ska det byggas ett avloppsreningsverk med nio meter höga väggar.

– Ja, det är väl ingenting att sticka under stol med att det blir en viss saknad efter så många år med Olskroken. Det har verkligen varit spännande, utmanade och roligt, summerar Andreas Arwidsson.

Arbetschef Andreas Arwidsson följde projekt Olskroken från start till mål, 2017-2024. Foto: privat.