Huset är 15 kvadratmeter stort. Byggt och uppfört på området inne hos Heidelberg Materials Precast Contiga i Norrtälje hösten 2023. Byggmaterialet består av både betong och trä som visat sig bli en vinnande kombo. Ytterskivan består av klimatförbättrad Bio-betong från Norrtälje, innanför kommer vanlig isolering och sedan en bärande innerskiva från finska Metsä Wood.

Huset blev färdigt i december 2023 och ingen fukt har uppmätts i konstruktionen.

Bygge av det lilla Attefallhuset med sandwichelementen. Foto: Elin Hörkkö

Ett vinnande koncept

Finska Metsä lät för några år sedan uppföra en testbyggnad av detta slag på en fabrik i Finland. Resultatet blev mycket positivt och det ledde till att man kontaktade Precast Contiga i Norrtälje, som är inriktade på stål och betongkonstruktioner. Målet var samarbete och produktion av hybridelement för den svenska marknaden. Metsä Wood är för övrigt en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter.

– Inledningsvis behövde vi lära oss mer om materialet trä. Idén om friggeboden växte fram eftersom vi ville ha något att visa upp för kunder och visa på att vi kände oss trygga med produkten, tekniken och mätresultaten. Vi byggde friggeboden med de nya elementen för att kunna göra tester i full skala, men även för att finna lösningar på olika installationsdragningar, säger Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.

Med denna konstruktion vill vi ta tillvara båda materialens styrkor

Daniel eriksson, divisionschef heidelberg materials precast contiga

Mätningar av fukt var mycket centrala i testerna som har avslutats.

– Vi har varit mycket noggranna och konstaterat att ingen fukt noterats i isoleringen vid byggnationen och därmed har det inte heller tillförts någon fukt senare i byggelementen. Dessutom byggde vi in ett litet mellanbjälklag av håldäcksbärlag för att simulera hur knutpunkter vid flervåningsbyggnader kan lösas. Med samma teknik kan man bygga upp till fem våningar, fortsätter han.

Vågbrytare

Produktens styrka och låga klimatavtryck gör att den skulle kunna bli en ”vågbrytare” hos kommuner och myndigheter som antagit en träpolicy vid nybyggnation.

– Ja, vi vill försöka bryta lite ny mark eftersom det är vanligt med polariseringar i fallet för betong eller trä. Viktigast är att få rätt material på rätt plats. Med denna konstruktion försöker vi ta tillvara båda materialens respektive styrkor.

Divisionschefen bedömer att hybridväggen passar bäst för bostäder, kontor, vård- eller skolbyggnader. Produkten har funnits ute på marknaden i ungefär en månad och många intressenter har hört av sig. Nästa utmaning blir att skriva kontrakt med en byggherre som också vill minska koldioxidavtrycket vid bygget.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Finns det någon tanke på export av produkten?

– Nej, inte i första hand. Vi vänder oss främst till den svenska marknaden. Blir det stort gensvar där, skulle det kunna vara möjligt att även inleda produktion hos Heidelbergs Material i Danmark och Norge för marknaderna där. Men där är vi inte än, summerar divisionschefen lugnt och tryggt.

Produktens styrka och låga klimatavtryck gör att den skulle kunna bli en ”vågbrytare” hos kommuner och myndigheter som antagit en träpolicy vid nybyggnation, bedömer Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga i Norrtälje sedan 2018. Foto: Jessica Alm