Betongbranschen jobbar aktivt med sin miljöprofil och i det sammanhanget blir klimatförbättrad betong allt vanligare. För ändamålet används också nya typer av tillsatsmedel som granulerad masugnsslagg och flygaska med mera, för att delvis ersätta cement som bindemedel. Den klimatförbättrade betongen har en långsammare hållfasthetutveckling, framför allt vid låga temperaturer. Dessutom ökar risken för vattenseparation vid stor inblandning av tillsatsmedel.

Det är här som CUBE-systemet kommer in i bilden med bland annat nya typer av flyttillsatsmedel och acceleratorer. De hjälper kunderna att bibehålla betongens kvalité genom de olika faserna med tillverkning, gjutning och efterbehandling.

Genom att använda flyttillsatsmedel ökas betongens stabilitet

Niklas johansson, teknisk chef för betongtillsatsmedel, mapei i sverige

Flera fördelar

– Genom att använda flyttillsatsmedel ökas betongens stabilitet liksom öppethållandetiden som leder till att gjutningen kan genomföras under en längre tidsperiod, säger Niklas Johansson, teknisk chef för betongtillsatsmedel hos Mapei i Sverige.

I CUBE-systemet finns också acceleratorer som förbättrar betongens tidiga hållfasthet respektive ökar sluthållfastheten.

Produkterna har utvecklats vid företagets forskningscenter i Milano, Italien, och har funnits i Sverige sedan november 2023.

Det som framförallt intresserat våra kunder är produkten för tidig hållfasthet som minskar klimatavtrycket med upp till 50 procent. Den kemiska acceleratorn går då in och ersätter värme eller snabbhärdande cement som användes tidigare, säger Niklas Johansson.

Produktspecifik miljödeklaration

Niklas Johansson ser produkten som en möjlighet för branschen att sänka klimatavtrycket väsentligt, utan att försämra betongens tekniska prestanda jämfört med tidigare.

– I vårt system har varje produkt sin produktspecifika miljödeklaration, EPD. Det gör att koldioxidavtrycket blir lägre jämfört med de generella EPD-värden som finns för de olika produktkategorierna.

– Det som framför allt intresserat våra kunder är produkten för tidig hållfasthet som minskar klimatavtrycket med upp till 50 procent, säger Niklas Johansson teknisk chef för betongtillsatsmedel hos Mapei i Sverige. Foto: Marcus Flood.