I samband med ansökan har Heidelberg Materials gjort omfattande utredningar av verksamhetens påverkan på vatten, arter och naturvärden. Ansökan innehåller ett omfattande kompensationsprogram och företaget kommer att investera cirka 1,5 miljarder kronor för skydd av vatten och natur.

Bland annat kommer det ena kalkbrottet att vattenfyllas inom några år och omvandlas till en stor sjö med positiva effekter för grundvattnet. Täktansökan har lämnats in till Mark- och miljödomstolen och är nu ute på en så kallad kompletteringsrunda hos berörda myndigheter.

– Vi hoppas att domstolen ska hantera ärendet skyndsamt och att vi snart ska få en tidsplan med datum för huvudförhandling, säger Karin Comstedt Webb, vice vd för Heidelberg Materials Sweden.

För att kunna ta ett definitivt investeringsbeslut behöver vi veta att elen kommer fram i tid

karin comstedt webb, vice vd heidelberg materials sweden

CCS-anläggning kan stå klar 2030

Det nuvarande fyraåriga brytningstillståndet gäller till och med december 2026. Ett långsiktigt tillstånd är viktigt för att kunna trygga en nationell tillgång till cement, och en förutsättning för att den planerade CCS-anläggningen i Slite ska bli verklighet.

Genom investeringar i ny teknik kan koldioxiden i rökgaserna från cementtillverkningen fångas in innan den når atmosfären. Den infångade koldioxiden kommer sedan att lagras långt under havsbotten där den så småningom blir en del av berggrunden.

Heidelberg Materials håller för närvarande på att slutföra en genomförbarhetsstudie och planerar för detalj- och designprojektering under åren 2024–2026. Byggnation kan börja 2027 och målet är att anläggningen ska vara klar till 2030.

– Vi arbetar med en ansökan om miljötillstånd för fabriken med den nya CCS-anläggningen och kommer att göra en del förberedande investeringar under de närmsta åren. Parallellt har Svenska Kraftnät beslutat att stärka elförbindelsen till Gotland och denna satsning matchar elbehovet i den nya anläggningen. För att kunna ta ett definitivt investeringsbeslut behöver vi veta att elen kommer fram i tid och att alla tillstånd för verksamheten är på plats.

Föregångare i Norge

I Norge håller Heidelberg Materials med stöd från norska staten redan på att bygga världens första fullskaliga CCS-anläggning inom cementindustrin, Brevik CCS. Anläggningen färdigställs och driftsätts under 2024/2025 och har kapacitet att fånga in 400 000 ton koldioxid varje år.

Nyligen lanserades även produktlinjen evoZero med cementprodukter som möjliggör att bygga i betong med noll nettoutsläpp. Erfarenheterna från Norge är till stor nytta vid planering och etablering av anläggningen på Gotland.

– Det är en fantastisk milstolpe som lägger grunden för nya och uppskalade satsningar, till exempel i Slite. Nu är det snart möjligt att använda cement med noll nettoutsläpp. Vi märker ett väldigt stort intresse från alla segment, både inom husbyggnad och infrastruktur. Bland annat är det bestämt att Nobel Center ska byggas med den här produkten.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


CCS i Slite

Fullt utbyggd kommer CCS-anläggningen i Slite att fånga in cirka 1,5 miljoner ton fossil koldioxid och 300 000 ton biogen koldioxid årligen.

Det motsvarar fyra procent av Sverige totala koldioxidutsläpp.

– Vi arbetar med en ansökan om miljötillstånd för fabriken med den nya CCS-anläggningen och kommer att göra en del förberedande investeringar under de närmsta åren. Parallellt har Svenska Kraftnät beslutat att stärka elförbindelsen till Gotland och denna satsning matchar elbehovet i den nya anläggningen, säger Karin Comstedt Webb, vice vd för Heidelberg Materials Sweden. Foto: Heidelberg Materials.