Petra Jennings intresse för 3D-printing föddes redan under studietiden och hon har följt utvecklingen sedan dess. Hon deltar även i utvecklingsprojektet ”Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement”, som leds av RISE med syfte att demonstrera ett antal testprodukter inom betongbyggnad- och infrastruktur.

– Jag är intresserad av hur digitaliserings- och teknikutvecklingen förändrar vad som är möjligt och hur vi kan omsätta denna kunskap i nya arbetsmetoder, säger hon.

En fördel med 3D-printing är minskad materialåtgång, vilket minskar klimatavtrycket

petra jenning, arkitekt och utvecklingschef fojab

Många användningsmöjligheter

Med tiden har 3D-tekniken mognat, förfinats och blivit mycket billigare. Jenning ser flera olika möjligheter för hur tekniken kan användas i byggbranschen.

– Till att börja med möjliggör 3D-printing en friare och mer skulptural gestaltning eftersom vi kan skapa mer komplexa former. Det går även att göra tidsvinster och kostnadsbesparingar. Det mest spännande området är dock funktionsintegrering, vilket innebär att man integrerar olika funktioner och egenskaper i betongelement genom att styra geometrin med 3D-printing. Det kan till exempel handla om att fördela laster, leda värme, tekniska installationer eller akustiska egenskaper.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Fler processer robotiseras

3D-printing är en del av industrins digitalisering och robotisering. Jenning menar att betongtillverkare som ännu inte har kommit igång bör se över vilka processer som kan robotiseras och vilken kompetens som behövs för att genomföra teknikskiftet. Det är lättare att tillämpa 3D-printing i en väl kontrollerad fabriksmiljö, men tekniken kan även användas på byggarbetsplatser för att effektivisera vissa arbetsmoment.

– För att komma åt nyttan och skapa mervärden med 3D-printing är det viktigt med samverkan mellan tillverkare, byggherre, konstruktörer och arkitekter i tidiga skeden.

Minskad materialåtgång

Än så länge används 3D-printing av betong främst i pilotprojekt, det är ovanligt i större skala. Visserligen finns det 3D-printade hus i betong, men Jenning ser större möjligheter genom att optimera enskilda komponenter och byggdelar.

– Jag tror till exempel att vi kommer få se mer ornamentering i våra byggnader framöver. 3D-tekniken möjliggör en större detaljrikedom både interiört och exteriört, utan ökade kostnader. En annan viktig fördel med 3D-printing är minskad materialåtgång, vilket i sin tur minskar klimatavtrycket. Tekniken kan även användas tillsammans med andra digitala processer för att underlätta återbruk.

3D-printing har många användningsmöjligheter. – Till att börja med möjliggör 3D-printing en friare och mer skulptural gestaltning eftersom vi kan skapa mer komplexa former. Det går även att göra tidsvinster och kostnadsbesparingar, säger Petra Jenning, arkitekt och utvecklingschef på Fojab. Foto: Andrea Papini