Målsättningen är klar för Peab-ägda Swerock. Om sex år ska koldioxidnivåerna ha halverats, enligt byggbranschens aktörer. Det är en viktig milstolpe på vägen mot noll utsläpp 2045. Swerock vill vara en förebild för branschen och gå i täten.

– Vi måste vara relevanta och visa för kunden att vi tar hållbarhet på största allvar, säger Viktor Sundberg, avdelningschef Swerock region syd.

För några år sedan var det relativt låg efterfrågan på klimatförbättrad betong men byggbranschens förväntningar på området har vuxit starkt.

Vi måste vara relevanta och visa för kunden att vi tar hållbarhet på allvar

viktor sundberg, avdelningschef swerock region syd

Så sent som 27 maj 2021 rapporterade webbsajten Infrastrukturnyheter.se om Swerocks nya betongfabrik i Malmö där Sundberg sa följande: ”Den nya fabriken är den anläggning som just nu tillverkar störst andel ECO-Betong. Majoriteten av de projekt vi vinner har krav på detta”.

Nu gör Swerock en omställningsresa på området för att ambitiöst kunna stå upp för marknadens önskemål.

ECO-Betong marginell merkostnad

 Flera faktorer spelar in på prisbilden i sammanhanget.

– Generellt sett är det marginella prisskillnader mellan traditionell betong och ECO-Betong. Cementen utgör faktiskt mindre än 15 procent av betongens volym, men står för mer än 90 procent av betongens klimatavtryck. Genom användandet av Merit och ställningstagandet att ECO-Betong är vår nya standard skapas förutsättningar för betydande reduktioner av klimatavtrycket, fortsätter Viktor Sundberg.

Startskottet har gått

I spåkulan ser han ECO-Betong som startskottet för en ny era inom betongbranschen.  Begreppet cirkularitet kommer också alltmer, alltså inte bara koldioxidreduktion utan bättre och högre användning av råvaran en eller några gånger till som att återanvända ballast, schaktmassor och återvinna betong från hus som rivs. Allt för att inte tära på de jungfruliga resurserna.

– Branschen går en spännande framtid till mötes och förhoppningen är att alla betongföretag hänger på, hoppas Viktor Sundberg.

Viktor Sundberg, avdelningschef Swerock region syd, ser ECO-Betongen som en ny era inom betongbranschen. – Branschen går en spännande framtid till mötes och förhoppningen är att alla betongföretag hänger på. Foto: Klas Andersson.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.