Är Nybrogrus världens första bergmaterialproducent som producerar ballast fossilfritt? En magstark frågeställning på företagswebben, kan tyckas. 

– Ett påstående skulle jag vilja säga. Och ännu så länge har ingen sagt emot oss, säger Jonas Johansson, vd på företaget. Han är en av tre bröder som driver familjeföretaget vidare i andra generationen efter grundarna Kenneth Johansson och Ingvar Olsson som startade verksamheten 1958.

Beslutet om fossilfri produktion är helt och hållet en medveten företagsstrategi.

Vi kan göra en hållbar produktion hela kedjan igenom

jonas johansson, vd nybrogrus

Eget initiativ ger bättre samvete

– Vi kan göra en hållbar produktion hela kedjan igenom och vi använder de tekniska lösningar som finns i dag, fortsätter Jonas.

Nu har man som sagt lämnat de dieseldrivna elverken bakom sig där man i stället använder sig av grön el. I maskinparken är det HVO som gäller för fordon och mobila krossanläggningar. Företaget har cirka 40 anställda. Produktion och försäljning uppgår till cirka 1,3 – 1,7 miljoner ton sand och bergmaterial per år. Omsättningen är cirka 170 miljoner kronor per år.

– Ja, vi har lagt ned en del investeringar för att nå vårt gröna mål. Men det lönar sig i långa loppet och vi själva får bättre samvete.

Forskningsprojekt

Alltsammans började 2017 som ett forskningsprojekt på bergtäkten i Runtorp. Syftet var att rena täktens utgående lakvatten från kväve och för ändamålet byggdes en så kallad bioreaktor. Det blev ett stort samverkansprojekt med flera parter: Nybrogrus, Nybro kommun, Uppsala universitet, Linnéuniversitet och WSP Sverige. Kväveutsläpp från täktverksamheter hänger till stor del ihop med de sprängningar som utförs vid losshållning av berg.

Projektet sköts nu i egen regi med analyshjälp av Uppsala universitet och goda resultat av kvävereduktion har som sagt uppmätts i vattnet som leds genom bioreaktorn.

– Redan 2019 klarade vi vår del i det nationella målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Vi slår oss inte till ro med det utan jobbar oförtrutet vidare och följer den tekniska utvecklingen på miljöområdet.

Förutsättningarna ses över till elektrifiering av två nya bergtäkter, men tillgång och kapacitet är begränsad på landsbygden.

Jonas Johansson kan inte säga på rak arm att man vunnit någon affär på grund av sin fossilfria linje. Men säljarens miljövägval gör att det blir lättare för kunden att enklare klara av sin EPD, miljövarudeklaration, på de produkter som tillverkats av Nybrogrus när de säljs vidare i nästa steg. Ett steg i rätt riktning både för branschen och näringslivet.

Nybrogrus är den största producent av ballast i Kalmar län. Bland de större projekten under senare år kan nämnas 500 000 ton material till nybyggnation av E22 söder om Kalmar, ombyggnation av riksväg 34 Målilla-Hultsfred, pågående ombyggnad av E22 Oskarshamn-Västervik samt pågående leverans av mer än 200 000 ton vattenbyggnadssten till utbyggnad av Rönne hamn på Bornholm.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Kompletterar med export

Med tanke på hur tufft byggbranschen har det i dag råder det ingen tvekan om att den nedåtgående trenden även skulle kunna drabba familjeföretaget.

– När den inhemska marknaden viker har vi i stället fokuserat på export. Främst handlar det om infrastrukturprojekt i andra länder. Bland dessa levererar vi material till Estlands nya järnväg, en utbyggd flygbas i Baltikum och nämnda utbyggnad av Rönne hamn på Bornholm.

Utskeppning av material sker från företagets kaj i Flivik, Oskarshamns kommun. Djupgåendet vid kaj klarar av fartyg som kan lasta l 4500–5000 ton. Pråmar, som har lägre djupgående, kan ta upp till 9000 tons last. Därifrån har man exporterat produkter sedan 1998.

– Är det lugnt på hemmamarknaden fokuserar vi mer på export och vice versa. När andra företag tvingas permittera eller rent av lägga ned verksamheten, går vi faktiskt lite grann mot strömmen nu eftersom exporten leder till nyanställningar av tre-fyra personer. Det ger råg i ryggen inför framtiden, summerar vd:n för Nybrogrus.

Jonas Johansson, vd för Nybrogrus.
– När den inhemska marknaden viker har vi i stället fokuserat på export. Främst handlar det om infrastrukturprojekt i andra länder, säger Jonas Johansson, vd för Nybrogrus. Foto: Martin Bergman.