Det var 2018 som Skanska lanserade sin klimatförbättrade gröna betong. En milstolpe i sig, där namnet har tjänat marknaden väl. Företaget har gjort en förflyttning från att enbart erbjuda konventionell betong till att erbjuda ett för klimatet bättre alternativ.

Vidare har det funnits ett behov av att på ett enkelt sätt visa hur varje betongprodukt egentligen påverkar kundens klimatavtryck, konstaterar Sara Löfgren.

Företaget levererar som tidigare husbetong, anläggningsbetong och uttorkningsbetong. Med skillnad att det nu mycket tydligt framgår vad produkten är optimerad för, det vill säga en nivå mellan 10- och 50 procent minskade utsläpp av koldioxid i jämförelse med motsvarande referensbetong hos Svensk Betong.  Du beställer bara vilket ”klimatavtryck” du vill att betongen ska ge.

Vi levererar till alla och tar vårt ansvar för att få med fler på tåget

sara löfgren, regionchef betong skanska

– Det kan tyckas som ett litet steg, men vi bedömer att det är ett stort steg för branschen. Med procentoptimeringen tydligt angiven är det mindre risk för att missförstånd uppstår mellan säljare och kund. Det underlättar också för kunden att räkna på sitt val, förklarar Sara Löfgren.

Många gånger kan produktvalet också leda till minskade kostnader eftersom betong med lägre klimatpåverkan torkar snabbare och kan förkorta byggtiden med upp till två månader.

Är det här något som kunder efterfrågat?

– Till att börja med vill jag säga att initiativet kommer helt och hållet från vår sida. Det finns också några kunder som vid upprepade tillfällen frågat oss om den komplettering som nu har gjorts. Nu levererar vi till alla och tar vårt ansvar för att få med fler på tåget. Vårt koncept går också lättare att sälja in genom en tydligare information, fortsätter Sara Löfgren.

–  Jag ser det inte som något alternativ att fortsätta använda traditionell betong i fortsättningen med tanke på klimatavtrycket som den ger upphov till.

– Initiativet kommer helt och hållet från vår sida. Det kan tyckas som ett litet steg, men vi bedömer att det är ett stort steg för branschen, säger Sara Löfgren, Skanska. Foto: Skanska