Fasadväggen e3 är ett lysande exempel på hur innovation och hållbarhet kan gå hand i hand. Genom den nya, tunnare fasadväggen öppnas möjligheter för kunderna att sälja större ytor och samtidigt minska kostnaderna för byggprojekt.

Vi kommer kunna ta marknadsandelar från andra byggsystem

Magnus fridvall, chef produkt-och marknadsutveckling Heidelberg materials precast abetong

Minskad klimatpåverkan

Fasadelementen är tillverkade av biobetong av högsta klass, där cementen ersätts med andra material. Genom att optimera materialanvändningen har Heidelberg Materials minimerat mängden material där det inte behövs. Strategin har resulterat i betydande minskningar av både stål och betong, och har gjort att miljöpåverkan från elementen har kunnat reducerats betydligt.

– E3-fasadväggen har en lägre koldioxidbelastning jämfört med traditionella alternativ. Det motsvarar nästan en halvering jämfört med branschvärdet, säger Magnus Fridvall, chef produkt- och marknadsutveckling på Heidelberg Materials Precast Abetong.

Förstärkt marknadsposition

Betongen befäster sin ställning på marknaden genom denna nyskapade teknologi. Utöver hållbarhet och livslängd, erbjuder nu betongen också en förbättrad miljöprofil. Den förnyande styrkan stärker betongens position som det ledande alternativet för hållbara byggprojekt.

Med fasadvägg e3 visar Heidelberg Materials Precast Abetong vägen till en grönare och mer lönsam framtid för aktörer inom betongbranschen. E3 har bidragit till positiva förändringar inom byggbranschen och har placerat Sverige i en ledande position inom hållbarhet och effektivitet.

Fasadväggen e3 är ett lysande exempel på hur innovation och hållbarhet kan gå hand i hand. – E3-fasadväggen har en lägre koldioxidbelastning jämfört med traditionella alternativ, säger Magnus Fridvall, chef produkt- och marknadsutveckling på Heidelberg Materials Precast Abetong.
Redaktion
Text: Redaktion