Vetenskapen konstaterar att världen står inför en akut klimat- och miljökris. Flera Nobelpris har delats ut för att belysa hotet men också för att lyfta fram innovationer för att motverka detta. Ett sätt för vetenskapen och betongindustrin att kroka arm är att i projekt Nobel Center söka nya lösningar för materialanvändning och återanvändning för att minimera klimatpåverkan. 

Vi befinner oss i ett väldigt tidigt skede av processen

LOTTA WRISTEL, PROJEKTCHEF BLIVANDE NOBEL CENTER, SLUSSEN, Stockholm

– Vi befinner oss i ett väldigt tidigt skede av processen och ett intentionsavtal är skrivet mellan Nobel Center-projektet och Heidelberg Materials. Planerad byggstart är tredje kvartalet 2027 och det beräknas pågå i två år, men bollen är rund och vägen lång, bildligt talat. Inga volymer eller beställningar är lagda än men under 2026 kommer vi att ha en betydligt klarare bild av bygget, förklarar Lotta Wristel, projektchef för blivande Nobel Center, Slussen, Stockholm. 

– Vi talar om ett betongfundament, inte något betonghus. Nobel Center har höga ambitioner på byggnadssidan och tids nog kommer vi att presentera vår hållbarhetsvision. Med det sagt utgår vi från att såväl betong som trä kommer att vara viktiga material, fortsätter hon. 

Pålitligt material

Betong är ett mångsidigt och pålitligt byggmaterial som ska hålla över tid. En av nyckelingredienserna är cement som ger koldioxidutsläpp under tillverkningen. Det har lett till att Heidelberg Materials etablerat världens första fullskaliga industrianläggning i Brevik, Norge, för att med hjälp av koldioxidinfångningstekniken CCS, Carbon Capture and Storage, producera cement som ger betong utan klimatavtryck. 

Breviksfabriken färdigställs rent tekniskt i slutet av 2024 och där kommer koldioxiden att fångas upp i fabriken. Därefter fraktas koldioxiden per fartyg till en terminal på norska västkusten för slutlig förvaring via ledning under Nordsjöns botten. När fabriken är i full drift kommer 400,000 ton koldioxid att fångas in årligen. Leverans av den koldioxidneutrala betongen planeras från 2025. Tekniken går under benämningen EvoZero av Heidelberg Materials. 

”Tankarna har aldrig skrinlagts” 

Nobel Center kommer att byggas nära Slussen med planerad invigning 2031. Verksamheten kommer att visa på ett brett spektrum med utställningar och skolprogram etcetera. Den publika digitala verksamheten i världen och på Nobelprismuseet kommer att vidareutvecklas inför öppningen av Nobel Center. Finansieringen är säkrad genom donationer från Erling Perssons stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt via medel från Nobelstiftelsen. 

– Tankarna på ett hus till minne av Alfred Nobel har aldrig skrinlagts. Redan vid förra millenniumskiftet fanns långt gångna planer på ett Nobelpalats beläget vid Djurgårdskanalen, men de förverkligades aldrig. Arkitekt var Ferdinand Boberg som ritat bland annat NK, Waldemarsudde och Thielska Galleriet. Palatset skulle bli stort och framträdande, men den arkitektoniska gestaltningen möttes av kritik och det i kombination med uppförandet av Stadshuset och Konserthuset ledde till att planerna vid Djurgårdskanalen inte blev något mer än bara planer, förklarar Lotta Wristel. 

– Nobel Center ska bli en byggnad med låga trösklar där dialogen står i fokus. Ambitionen är att huset också ska bli en plats för vetenskap, kultur och dialog. 

– Nobel Center ska bli en byggnad med låga trösklar där dialogen står i fokus, förklarar Lotta Wristel, projektchef för blivande Nobel Center, Slussen, Stockholm. Foto: Stefan Tell.