Betongpumparna skeppas från Sydkorea på båt till Göteborgs Hamn, som är störst i Skandinavien och dessutom isfri året runt. Flera av världens största containerrederier som trafikerar Göteborg har också direktlinjer till Sydkorea, vilket säkrar ett tryggt och jämnt leveransflöde av pumpar till ROX International i Göteborg. 

Från hamnen körs utrustningen till Göteborgsföretagets fabrikslokaler för exempelvis montage på lastbilschassit som kunden kört dit, eller på chassit som ROX beställt på kundens förfrågan. 

– Förslag till utrustning av bilarna kommer till stor del från betongpumpsmaskinisterna. Det kan till exempel gälla ett skåp med värme för arbetskläder och skor som gör att föraren inte behöver ha de blöta kläderna inne i hytten, säger Christian Fellborn, delägare. 

Kundtillströmning 

Kollegan och delägaren Richard Terrs nickar instämmande och tillägger: 

– Alla kunder uppskattar verkligen att betongpumpen med tillbehör kan skräddarsys utifrån beställaren specifika behov. De flesta av våra konkurrenter levererar färdiga paketlösningar. Vi har märkt av en påtaglig ökad förfrågan från kunder som hellre köper skräddarsytt, understryker Richard Terrs. 

Han berättar i symboliska ordalag att leveransen av en betongpump kan jämföras med ett äktenskap. 

–  När vi sålt och levererat pumppaket med tillbehör börjar jobbet. Det är precis som med äktenskapet, jobbet börjar ju när prästen sagt sitt! Efter leverans till kund fortsätter kontakten med service och teknisk support, där vi ser leveransen som slutförd först när nästa beställning kommer. Relationen mellan oss och kunden är oerhört viktig under flera års tid, fortsätter Richard. 

Christian fortsätter på den inslagna linjen och pratar om ROX som det ägarstyrda företaget. Både för personal och anställda blir det tydligare långsiktigt perspektiv när ägare och ledning utgörs av samma personer: 

”Vi är engagerade entreprenörer som inte tröttnat och blivit sömniga

CHRISTIAN FELLBORN, DELÄGARE ROX INTERNATIONAL

– Vi är engagerade entreprenörer som inte tröttnat och blivit sömniga fast företaget funnits med sedan 1970-talet! Det är så viktigt att inte slå sig till ro med risk för att annars bli en passiv ordermottagare. Då skulle vi snart vara körda, understryker Christian och fortsätter:  

– Vi är en platt organisation präglad av en företagskultur där det aldrig är långt från ord till handling. Därför är kommunikationen så viktig på alla nivåer. Vi äter ofta frukost tillsammans, har aktiviteter utanför arbetstid, är positiva till vidareutbildning när någon vill gå en kurs och kollegorna kommer också med synpunkter på hur vi i ledningen kan förbättra oss. 

Richard flikar in att de anställda initialt vid anställning inte utgör några lastbils- eller betongexperter. Det är svårt att få tag i någon för anställning som redan har 20 års tidigare erfarenhet av betongpumpsleverantör. Snarare sker anställning utifrån lämplighet, personlighet och social kompetens. Det sista är oerhört viktigt vid kundkontakterna. Utbildning görs mestadels på plats. 

Två generationer företagare. Från vänster Christian Fellborn, Richard Terrs och grundaren Peter Fellborn. Foto: ROX. 

Så minskas klimatavtrycken 

Klimatförändringarna är ett globalt problem och ROX märker av en ökad efterfrågan på fordon som drivs av alternativa bränslen. Tillsammans med betongpumpstillverkaren driver de nu ett projekt för att utveckla nästa generations hybrid-betongpump, med framdrift av både elektricitet och diesel. Därutöver har ROX ett samarbete med bland annat Volvo där vätgas används som bränsle.  

Flexibiliteten vid användning av vätgas är stor, eftersom vätgas kan produceras både av förnybara, fossilfria och fossila energikällor. Vätgas kan produceras från naturgas eller biogas genom reformering eller med hjälp av kärnkraftsel eller förnybara energikällor som vind eller sol genom elektrolys. 

Med tanke på byggbranschens djupdykning är det ingenting som passerar ROX obemärkt.  De närmaste åren spås bli en utmaning men på sikt ser man ljusare på framtiden.  

Samhällsbyggnadsutvecklingen rent generellt tyder på att bostads- och kontorshus tenderar att bli högre och högre, vilket leder till ökat behov av längre fördelarmast. För 15 år sedan var 36 meters fördelarmast oftast förekommande. Ingen kunde väl då drömma om att 43 meter skulle bli den nya standarden. Nyligen levererade ROX en fördelarmast i 60 meters klassen till Norge. 

Men betongbilsekipaget med fördelarmast får inte heller bli för tungt för vägarna. Betongpumpen måste kunna komma in under broar fram till bygget. Stålet på masten ska vara lätt, flexibelt och lagom styvt, annars blir masten för svajig. Materialen är viktiga och därför använder ROX stål från SSAB, hydraulik från Bosch – Rexroth och Hawe samt smörjsystem från SKF. När fördelarmastens längd och kapacitet inte räcker till av olika skäl byggs rörgator för framledning av betong på bygget. 

– Vi kämpar på och ser en ökning av återkommande kunder. Det ger tillförsikt inför framtiden, summerar Christian Fellborn och Richard Terrs. 

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.