De har fått regeringens uppdrag att skynda på de offentliga beslutsprocesserna liksom förutsättningarna för näringslivet i sammanhanget som till exempel kan gälla juridiska tillståndsprövningar. För den gröna omställningen väntar på andra sidan dörren. Och det går snabbt nu.

Satsningen ska bidra till mer och bättre koordination mellan offentliga och privata aktörer, säger regeringen i ett pressmeddelande.  Goda förutsättningar måste därför skapas för investeringar i den gröna omställningen.

 – Tillståndsprocesser tar ofta för lång tid vilket kan leda till att innovativa lösningar blir frysta och i sämsta fall riskerar att inte realiseras till följd av segdragna processer, säger Kristina Alvendal.

Staten ska tala med en röst, inte flera röster från olika myndigheter

KRISTINA ALVENDAL, industrisamordnare ACCELERATIONSKONTORET

Hitta rakare vägar

Nu ska hon tillsammans med Niklas Nordström se över olika former av processer som respektive bransch kan uppleva som problemfyllda på området. I det sammanhanget blir branschorganisationerna och företagen de verkliga experterna.

Sverige måste helt enkelt bli mer konkurrenskraftigt och bättre på att locka hit gröna företag och investeringar som gör att vi inte hamnar på efterkälken, sägs vidare i pressmeddelandet.

Accelerationskontoret blir mittpunkten för satsningen som en tydlig ingång för grön industri, investerare och lokala myndigheter. Med ett aktivt engagemang för ökad koordinering mellan olika aktörer i samhällsomvandlingen.

Vilka är då Kristina Alvendal och Niklas Nordström?

Alvendal har bred erfarenhet inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, både på strategisk, konkret och politisk nivå. Närmast har hon lämnat underlag till regeringens Produktivitetskommission inom området bygg och fastighet. Tidigare har Alvendal arbetat inom Stockholms stad som stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd.

Niklas Nordström har lång bakgrund inom politiken. Senast som kommunalråd i Luleå, ordförande för Business Sweden och ordförande för Svenskt Flyg.

Alvendal ser det som en utmaning att hantera och föra näringslivet och företagens chanser och planer framåt när de tidigare kanske stött på patrull av olika hinder.

En röst

– Staten ska tala med en röst, inte flera röster från olika myndigheter som gör att företaget i fråga varken vet ut eller in till slut. Det är så viktigt att vi, det vill säga myndigheter, regering och näringslivet går i takt tillsammans för en positiv utveckling utan gnissel i maskineriet, fortsätter hon.

Det kommunala regelverket liksom detaljplaneprocesser lutar sig mot lagar och regler som beslutats av olika skäl en gång i tiden. Men med åren kan det bli så att utvecklingen börjar springa ifrån beslutade formalia, även om syftet varit mycket gott och klokt en gång i tiden.

– Detta sammantaget kan på sikt leda till problem där många parter och många tjänstemän ska komma med yttranden innan beslut kan tas. Varför är det så? Måste beslutsprocessen se ut som den alltid gjort eller går det att få rakare och snabbare ärendehantering?

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Konstruktiv dialog viktigt

– Min uppfattning är tyvärr att tidsfaktorn inte existerar i nämnvärd omfattning inom offentlig verksamhet.  Den synbara tids- och beslutsvåndan blir bara än värre när någon extern part måste gå in och betala för sin del i processen gällande tillstånd med mera.  Därför är det så viktigt att få en konstruktiv dialog till stånd som syftar till att vi krokar arm med varandra inom olika myndigheter, näringsliv och staten för att föra landet framåt.

Forum Betong har sökt Niklas Nordström som väljer att kommentera vid senare tillfälle när strategier och förslag till åtgärder utvecklats mer konkret.

– Det är så viktigt att vi, det vill säga myndigheter, regering och näringslivet går i takt tillsammans för en positiv utveckling utan gnissel i maskineriet, säger Kristina Alvendal. Foto: Pressbild.