Håkan Dahlgren, vd för bolaget Byggbetong John Dahlgren AB anmälde kommunen till Konkurrensverket i början av 2020.  Detta utifrån Dahlgrens uppfattning av snedvriden konkurrenssituation vid byggnation av ett nytt bostadsområde som kommunen planerade med träinriktning som måttstock.

Det resulterade i en mejlkonversation oftast med svar från Martin Bäckström vid KKV som då var funktionsansvarig för tips och klagomål. Sedan dess har Martin bytt tjänst och jobbar uteslutande med livsmedelsfrågor.

”Tydliga indikationer behövs”

– Vi kan typiskt sett inte gå in och tillrättavisa en kommun utifrån en beslutad policy eftersom en sådan åtgärd inte faller inom ramen för konkurrenslagen i sin helhet. Däremot kan vi starta upp en förstudie om det finns tydliga indikationer på snedvriden konkurrens som en effekt av kommunalt taget beslut i någon form, säger Martin Bäckström.

– Jag kan förstå om Dahlgren upplever att han inte fått något tydligt svar från oss, det vill säga om vi ska titta närmare på fallet eller ej. Men vi har inte granskat den specifika situationen, säger Martin Bäckström.

Klokt lyssna på marknaden

Martin Bäckström informeras om att Helsingsborgshem tänkte om i sitt koncept vid ett bostadsbygge. Inriktning var bygge av trästomme. Men det slutade med klimatförbättrad betong som gav lägre klimatavtryck och billigare pris än trästommen.

– Det låter klokt att fundera ett varv till och lyssna på marknaden, kommenterar han spontant.

Bäckström kan inte uttala sig om ifall det aktuella programmet för hållbart byggande i trä kan ha påverkats i sin utformning av Träinnovationsklustret i regionen.

Klustret består av stiftelsen Träenigheten vid Campus Skellefteå som främjar innovation och nytänkande för ökad tillväxt inom regionens träsektor, Skellefteå kommun, RISE som är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, Träbransch Norr som ägs och drivs av Västerbottens träindustri, Träcentrum Norr vars mål är en svensk träindustri som genom utveckling kan öka förädlingsvärdet samt Träteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, Sveriges centrum för träteknisk forskning och utbildning.

Vi kan starta upp en förstudie om det finns tydliga indikationer på snedvriden konkurrens

– Det låter klokt att fundera ett varv till och lyssna på marknaden, säger Martin Bäckström, chef för enheten för otillbörliga handelsmetoder vid Konkurrensverket, apropå Helsingborgshem som svängde från trästomme till betongstomme vid ett stort bostadsbygge. Foto: Konkurrensverket.