Jonas Johansson driver familjeföretaget Nybrogrus i Norra Kalmar län och Östergötland tillsammans med sina två bröder Mårten och Stefan. Företaget har idag 38 anställda och tillverkar sedan 1958, då pappa Kenneth grundade AB Nybrogrus, sand- och bergprodukter som används bland annat i betongfabriker och av asfalts- och byggföretag.

Efter tre decennier som vd har industrin och samhället förändrats en hel del. Inte minst byråkratin. För en verksamhet som sysslar med naturmaterial och utvinning har arbetet med tillståndsprocesser tagit alltmer tid i anspråk över åren.  

I nuläget arbetar man med att få igång en ny fabrik utanför Västervik som ska bli en knutpunkt för verksamheten i norra Kalmar län.

Betongfabriken, som de övertog för drygt två år sedan, har under vintern på kommunens önskemål flyttats då kommunen var i stort behov av marken där fabriken tidigare var lokaliserad. Fabriken kommer nu driftsättas i en bergtäkt utanför Västervik inom kort.

Vanligt att tillståndsprocesser tar flera år

Även om just den processen går enligt plan, är man som företagare i branschen van att det kan ta flera år för olika godkännanden att komma på plats innan man kan sätta igång med sin verksamhet. 

– Det har varit en närmast skenande utveckling på omfattningen på tillståndsprövningen. Osäkerheten och oförutsägbarheten som finns i processerna drabbar alla, både liten som stor, säger Jonas Johansson och fortsätter:

– Även riktigt stora aktörer har problem, konstaterar han och nämner Cementa som är det mest kända exemplet för hur tillståndsprocesser kan sätta käppar i hjulet med närmast oöverskådliga effekter som följd.

Även NCC:s projekt i Södra Sandby är ett exempel på detta, något som Forum Betong rapporterat om tidigare.

– Det här är ju inte bara hämmande för branschen utan hämmande för hela samhället, konstaterar Jonas Johansson. 

Johansson uppskattar att kostnader för tillståndsprövningarna för närvarande motsvarar 20-25 procent av företagets totala lönesumma. 

– Vi lägger otroligt mycket arbete internt på dessa processer och har även flera konsulter inkopplade.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Vill se regionalt fokus på miljöaspekterna

Rösterna som höjts för en bättre förutsägbarhet och tydlighet i tillståndsärenden är nu många. 

Mer konkret så tror Jonas Johansson på att bedömningar som görs behöver bli mer regionala. Istället för att titta på miljöpåverkan på lokal nivå behöver man se till större områden. 

– Du får alltid en miljöpåverkan av industrin men nu är man nere på en detaljnivå man får inte förändra för en enskild biotop. Man måste se lite vidare än bara till en enstaka individ av en biotop eller fågel.  

Det har ändå, menar han, mot bakgrund inte minst av turerna kring Cementa och cementkrisen blivit möjligt att diskutera de här frågorna på ett annat sätt än för bara något år sedan.  

– Nu väntar vi på att det ska bli verkstad av de här diskussionerna, säger Jonas Johansson.

Du får alltid en miljöpåverkan av industrin men nu är man nere på detaljnivå

Tillståndsprocesser tar i regel flera år. – Även riktigt stora aktörer har problem, säger Jonas Johansson, vd Nybrogrus, och nämner Cementkrisen som är det mest kända exemplet för hur tillståndsprocesser kan sätta käppar i hjulet med närmast oöverskådliga effekter som följd.