Att utveckla klimatförbättrad betong är huvudfokus för många betongleverantörer idag. Lösningarna ser lite olika ut. Ett vanligt tillvägagångssätt handlar om att blanda upp cement med restprodukter av olika slag. Vulkanaska är ett exempel på material som det pågår febril utveckling kring, vilket Forum Betong uppmärksammat tidigare.

Även flygaska, en restprodukt från kolgasrening, används ofta av liknande skäl.

Samarbete viktigt

Men nu testas även havreskal. Ett samarbete mellan fastighetsbolaget Byggvesta och Eon har inletts. Efter sommarens havreskörd ska havreskal, som beskrivs som en restprodukt med låg nyttjandegrad, börja användas i cement.

Den ”mikrosilika” som uppstår vid förbränning av havreskal kan halvera cementmängden i betong, vilket innebär en betydande sänkning av koldioxidavtrycket.

Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta, menar att ”alla” behöver tänka om kring hur vi nyttjar naturresurser.

– Vi vet att betong är en oerhört viktig beståndsdel i våra hus, men har historiskt varit den del som också är förknippad med stor klimatpåverkan. Vårt ställningstagande är att samverkan inom hela projektorganisationen är det som främjar innovation och utveckling. Därför var vi med och samlade branschen kring betongfrågor inom ramarna för Betonginitiativet. Där föddes idén om att testa att tillsätta bränt havreskal till betongproduktionen i större skala och därmed kunna ersätta en del av cementen.

Alicia Åhlfeldt pekar på att tidigare projekt gett lovande resultat för satsningen på havreskal.

– Vi har i tidigare projekt importerat mikrosilika och framgångsrikt tillsatt det i betongen och därmed minskat cementmängderna och klimatavtrycket. Genom att bränna havreskal hoppas vi kunna producera mikrosilika på en inhemsk restprodukt som i många fall ändå går till fjärrvärmeproduktion.

–Om allt går vägen kan vi både få en kraftigt klimatreducerande råvara till betongproduktionen och förnybar fjärrvärme. Två flugor i en smäll som man säger.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Utmana sanningar

Men det viktigaste med projektet är att det visar att man kan utmana tidigare sanningar, sammanfattar Alicia Åhlfeldt,

– Betong är en produkt vars produktion har stor förbättringspotential. Med rätt cementersättningsmedel, kan vi minska behovet av cement.

2045 siktar betongbranschen på att ha uppnått full klimatneutralitet, det vill säga att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral.

Vi har importerat mikrosilika och tillsatt det i betongen och därmed minskat cementmängderna och klimatavtrycket.

Alicia Åhlfeldt
Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta, menar att ”alla” behöver tänka om kring hur vi nyttjar naturresurser.