Många av kriminalvårdsanstalterna ägs och förvaltas av statliga Specialfastigheter. Företaget bygger nytt, bygger om och förtätar samt uppför tillfälliga byggnader. Byggnationerna genererar stora utsläpp av växthusgaser som till stor del kommer från de byggmaterial som används. Främst handlar det om material som betong och stål.

I en tidigare intervju för Forum Betong upplevde Specialfastigheters hållbarhetschef Kajsa Marsk Rives, att klimatförbättrad betong var dyrare än konventionell betong. Klimatförbättrad betong finns inte heller att tillgå överallt. Företagets vetenskapsbaserade klimatmål, för byggnationer 2018–2030 per byggd kvadratmeter BTA, har målet att halvera växtgasutsläppen. Malin Löfsjögård, vd för branschorganisationen Svensk Betong, kommenterade och ansåg att offentliga beställare måste våga gå före och ställa krav på vilka material som används, för då kommer produkten med stor sannolikhet att bli billigare.

Leder bygget till lägre klimatavtryck och lägre kostnad är det positivt

Björn myrberg, fastighetsdirektör kriminalvården

”Kan bli ett vägval”

Björn Myrberg, ekonomi- och fastighetsdirektör vid Kriminalvården, berättar att det naturligtvis finns ett upphandlingsförfarande som måste följas. I upphandlingen kan man ställa miljökrav. Hyresvärdar och byggentreprenörer med hög miljöprofil är i grunden mycket positivt, understryker han.

– Leder bygget till lägre klimatavtryck och lägre kostnad för oss som hyresgäst är det naturligtvis mycket positivt. Om bygget däremot leder till högre kostnad och till och med längre byggtid, ställs vi inför ett lite svårare vägval, säger Björn Myrberg.

Syftet med expansionen är att skapa fler platser på både kort-, medel- och lång sikt. Flera parametrar ingår som hållbara lösningar, kostnader och tidsaspekten för färdigställande samt inflyttning. Utmaningarna handlar minst lika mycket om personalförsörjning med bibehållen god säkerhet och kvalité i verksamheten.

Enkelsängen byts ut mot våningssäng där det är möjligt eftersom Kriminalvården har stora behov av fler platser.

– De föreslagna 7 miljarderna skapar finansiella förutsättningar att genomföra de åtgärder som pågår och planeras för att öka antalet häktes och anstaltsplatser, enligt vår plan från i mars. Men effekterna av förslagen från Tidöavtalet inkluderas inte i den summan.

Belastningstrycket gör att våningssängar, där det är möjligt, ställs in i cellen för att ersätta enkelsängen. Två personer får dela cell för att snabbt skapa fler platser.

Vad är din åsikt?

Delta i diskussionerna på vårt Forum, en exklusiv mötesplats för dig i byggbranschen.

Anslut dig till en gemenskap av passionerade byggare!

Till forumet

Är ni nöjda med lösningen?

– Det är inte optimalt när vi behöver förtäta i gamla lokaler som inte är anpassade för detta, men det har varit nödvändigt i det skede vi befinner oss i. Vid nybyggnation planerar vi från start för två platser i varje cell.

Regeringen tänker utreda möjligheterna för att hyra fängelseplatser utomlands. Är det något du betraktar som realistiskt?

– Det kan vara en möjlighet för att lösa ett besvärligt läge, och som komplement till alla övriga åtgärder som vi genomför. Det kan finnas praktiska utmaningar med en sådan lösning, men till exempel Norge har hyrt fängelseplatser utomlands tidigare.

– Det är inte optimalt när vi behöver förtäta i gamla lokaler som inte är anpassade för detta, men det har varit nödvändigt i det skede vi befinner oss i, säger Björn Myrberg, ekonomi och fastighetsdirektör vid Kriminalvården. Foto: Kriminalvården.