Forskningsprojektet ReCreate visar att en stor del av bostadsbehovet kan täckas av återbruk. Forum Betong har ställt tre snabba frågor om ämnet till Erik Stenberg, lektor i arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan och forskningsledare för den svenska delen av projektet.

Forum Betong har ställt tre snabba frågor om återbruk av betong till Erik Stenberg, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Redaktion
Text: Redaktion