Abetong lanserade nyligen den andra generationen av sin biobetong med lägre klimatavtryck. Företaget märker hur allt fler kunder efterfrågan klimatförbättrad betong till sina byggprojekt. Ett av de senaste exemplen är kvarteret i Mjölner i Växjö som uppförs av Lansa Fastigheter.

Abetong började utveckla biobetong och testa nya betongrecept med alternativa bindemedel för cirka tre år. Genom att ersätta en del av cementen med masugnsslagg har de lyckats minska produktens klimatpåverkan med upp till 33 procent, jämfört med Svensk Betongs branschvärde.

Biobetongen används bland annat till kvarteret Mjölner i Växjö som byggs av Serneke på uppdrag av Lansa Fastigheter. Det är ett bostadsprojekt med 80 hyreslägenheter som ska stå inflyttningsklara till våren 2023. Abetong ansvarar för prefabelement till husstommen, armering och gjutning.

– Lansa har ambitionen att vara landets grönaste bostadsbolag, att använda CO2-reducerad betong är ett av flera steg i den riktningen. Jag tror fler och fler byggherrar kommer att gå samma väg för leva upp till krav på minskad klimatbelastning och samtidigt dra nytta av betongens många andra fördelar, säger Kjell Arefjäll, projektledare åt Lansa Fastigheter.

– Det här är andra projektet med klimatförbättrad betong som vi gör åt Lansa Fastigheter. Det är extra roligt med ett betongprojekt i trästaden Växjö. Väggar och balkonger till kvarteret Mjölner tillverkas i vår fabrik i Vislanda bara 30 kilometer från Växjö, säger Uldis Lundin, försäljningschef syd på Abetong.

Utöver klimatavtrycket, finns det några andra skillnader mellan er biobetong och traditionell betong?

– Visuellt är det en liten nyansskillnad men betongens kvalitet och egenskaper är likvärdiga. Innan produkterna får marknadsföras måste de testas av en tredje part för att säkerställa att kvaliteten lever upp till gällande krav. Biobetongen har samma leveranstid men är än så länge något dyrare på grund av material- och utvecklingskostnader.

Gillar du artikeln?

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det bästa från Forum Betong direkt i din mailbox varje månad.


Hur stor är efterfrågan på klimatförbättrad betong?

– Marknaden vaknade till liv i våras och nu är det allt fler som väljer klimatförbättrad betong. Många byggherrar kräver det i sina projekt och intresset ökar även hos byggentreprenörerna. Vi har investerat i alla våra fabriker för att kunna skala upp produktionen i takt med att efterfrågan ökar. Vi har även tagit fram miljövarudeklarationer för alla våra biobetongprodukter.

Vad blir ert nästa steg?

– Snart kan vi erbjuda andra generationens biobetong för all husbetong. Därefter går vi vidare med utvecklingen av nivå tre, den är mer tekniskt utmanande och kommer att ge en klimatbesparing på över 40 procent. Parallellt håller vi även på att utveckla biobetong för anläggningssidan.

Visuellt är det en liten nyansskillnad men betongens kvalitet och egenskaper är likvärdiga.

– Marknaden vaknade till liv i våras och nu är det allt fler som väljer klimatförbättrad betong. Många byggherrar kräver det i sina projekt och intresset ökar även hos byggentreprenörerna, säger Uldis Lundin, försäljningschef syd Abetong.